Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 jan 2017 Nieuws

Kifid: geen vergoeding immateriële schade

In een uitspraak van Kifid wordt geen vergoeding van immateriële schade wegens een voor consument stressvolle situatie.
In een andere uitspraak van Kifid wordt geen vergoeding toegewezen aan een consument die de ontwikkeling van fiscale wijzigingen onvoldoende onderkend heeft op het gebied van de levensloopregeling.
5 jan 2017 Nieuws

Wijziging van de Wft

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel implementatie PRIIP’s, de memorie van toelichting, het nader rapport en het advies van de Raad van State toegezonden.
Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s)
2 jan 2017 Nieuws

Crowdfundingplatformen moeten informatie over risico’s verbeteren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat crowdfundingplatformen inzicht geven in betalingstermijnen die niet worden nagekomen, de zogeheten wanbetalingen. Crowdfunding biedt kansen - financierings- en investeringsmogelijkheden - maar er kleven ook risico's aan.
27 dec 2016 Nieuws

Internetconsulatie 'Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie'

De richtlijn verzekeringsdistributie heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. De richtlijn verzekeringsdistributie heeft betrekking op bemiddelaars in verzekeringen, verzekeraars (“direct writers”) en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een goed of verlening van een dienst verkopen (zoals autoverhuurbedrijven en reisorganisaties). De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn zijn een verduidelijking van de regels omtrent de notificatieprocedure voor grensoverschrijdende dienstverlening en enkele gedragsregels zoals regels met betrekking tot koppelverkoop en het voorschrift dat elke voorgestelde verzekering dient te voldoen aan de wensen en behoeften van de cliënt.
22 dec 2016 Nieuws

‘Let op! Geld lenen kost geld’ geen onmiddellijk effect in verkoopomgeving

De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen onmiddellijk effect op het gedrag en de houding van consumenten wanneer zij online een lening afsluiten. Dit is een conclusie uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): ‘Let op! Geld lenen kost geld; een onderzoek naar de effectiviteit van een waarschuwing in kredietreclames.’ Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Financiën.
500_kopenopkredietkijkofhetkan.png
22 dec 2016 Nieuws

BKR start voorlichtingscampagne Kopen op Krediet? Kijk of het kan!

In december krijgt stichting BKR veel vragen over kopen op afbetaling. Veel consumenten beseffen niet dat dit een vorm van kredietverlening is waarvoor kredietregistratie wordt toegepast. Om teleurstelling in de winkel te voorkomen is een voorlichtingscampagne op social media gestart.
22 dec 2016 Nieuws

AFM en DNB ronden pensioenonderzoek Financiële Opzet en Informatie af

Pensioenfondsen kunnen hun deelnemers nog beter informeren over de op middellange termijn verwachte kortingen en indexaties. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben uitgevoerd bij 137 pensioenfondsen.
9 dec 2016 Nieuws

Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Autoverzekering wordt duurder’

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft gereageerd op Kamervragen over kosten die in rekening worden gebracht bij autoverzekeringen.
1 dec 2016 Nieuws

Aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars

Minister Schippers heeft in een Kamerbrief de aandachtspunten rond de zorgplicht van zorgverzekeraars en hoe het staat met de acties van de NZa hierop weergegeven.
25 nov 2016 Nieuws

Keuzegedrag verzekerden en risicosolidariteit bij vrijwillig eigen risico

VWS heeft in een verzoek aan het CPB een aantal vragen gesteld over het vrijwillig eigen risico in de zorg. Het vrijwillig eigen risico is een eigen risico dat een verzekerde in Nederland bovenop het verplicht eigen risico kan kiezen. Alle volwassen verzekerden kunnen kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro, of geen vrijwillig eigen risico. In de gepubliceerde CPB Notitie onderzocht het CPB het gedrag van verzekerden van 18 jaar en ouder en verzekeraars in de jaren 2006-2013.
Getoond 31 tot 40 van 131. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.