Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 apr 2015 Nieuws

Geen hypotheekrenteaftrek wegens ontbreken oogmerkvereiste hypotheek

De rechtbank stelt bij de beoordeling van dit geschil voorop dat voor kwalificatie van een schuld als eigenwoningschuld, vereist is dat die schuld is aangegaan voor verbetering of onderhoud van de eigen woning (oogmerkvereiste). Voor wat betreft het oogmerkvereiste geldt dat de enkele omstandigheid dat een belastingplichtige die een schuld is aangegaan voor verbetering of onderhoud van de eigen woning, het geleende geld niet onmiddellijk voor dat doel aanwendt, op zichzelf nog niet hoeft te betekenen dat aan het oogmerkvereiste niet langer wordt voldaan. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigt de uitspraak van de rechtbank.
16 mrt 2015 Nieuws

Alternatieven voor vermogensrendementsheffing

Er zijn diverse alternatieven voor de belastingheffing op financieel vermogen (box 3), stelt het CPB. Momenteel wordt een fictief (forfaitair) rendement van 4% op alle box-3-vermogens belast. Huishoudens met grotere vermogens blijken een (relatief) hoog rendement te kunnen halen doordat hun vermogen voor een groter deel bestaat uit activa met een hoog (langjarig) rendement.
12 feb 2015 Nieuws

Restschuld en box 1 of box 3?

Helpdeskvraag (fictief)
Waarom wordt een restschuld soms als box 1 behandeld en soms als box 3 door geldverstrekkers? En is het verplicht om af te lossen op een (onderhandse) restschuldfinanciering?
15 jan 2015 Nieuws

Geen aanpassing wetgeving voor gedupeerden echtscheiding en woningmarktcrisis

In een brief geeft staatssecretaris Wiebes een reactie inzake een verzoek om aanpassing van wetgeving voor gedupeerden door echtscheiding en de woningmarktcrisis.
8 dec 2014 Nieuws

Memorie van antwoord Belastingplan 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieronder een paar highlights uit de MvA.
29 okt 2014 Nieuws

Nota naar aanleiding van het nader verslag FATCA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft een aanvullende toelichting met betrekking tot het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA.
21 okt 2014 Nieuws

Kamerbrief BP2015 (soepeler standpunt nieuwbouw; geen aanpak erfpacht)

Staatssecretaris Wiebes (Fin) stuurt het voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) aan de Tweede Kamer aan. In de Kamerbrief wordt ook een soepelere opstelling door de Belastingdienst genoemd ten opzichte van de recente uitspraak van de Hoge Raad over het begrip 'woning in aanbouw'. Ook wordt aangegeven dat er vooralsnog geen plannen zijn voor het aanpassen van de aftrekmogelijkheden van erfpacht.
14 okt 2014 Nieuws

FIOD doet onderzoek naar witwassen en belastingfraude (saldinisten)

Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd.
30 sep 2014 Nieuws

Rechtspraak: Geldvordering gebaseerd op verdeling in echtscheidingsconvenant afgewezen

In een uitspraak van de Rechtbank is een (tussentijdse) geldvordering gebaseerd op een verdeling in een echtscheidingsconvenant afgewezen, doordat de woning (nog) niet is verkocht. Voor de praktijk is van belang zorgvuldig(er) vast te leggen wat de (bedoogde) afspraken zijn en wat met de over-/onderwaarde van de gemeenschappelijke woning beoogd wordt.
Getoond 81 tot 90 van 125. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.