Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1611 tot 1620 van 1698.
24 jan 2005 Nieuws

Pensioenkijker.nl meldt succes actie Vrouwen en Pensioen

De Stichting Pensioenkijker.nl ontving in de campagnemaand november 2004 32.000 bezoekers op haar website. Dit is bijna het dubbele van wat met de op vrouwen gerichte acties werd verwacht. Ook na afloop van de campagnemaand kon er een hoger bezoekertal genoteerd worden, gemiddeld bezochten 580 mensen per dag de site en dat is zo’n 45 % hoger dan ervoor.
24 jan 2005 Nieuws

NN blijft marktleider koopsommen, Interpolis tweede

Interpolis heeft volgens eigen zeggen in 2004 zo’n 890 miljoen euro omzet geboekt op koopsompolissen. Volgens AM blijft Interpolis daarmee achter bij koploper Nationale-Nederlanden, dat vorig jaar bijna het dubbele omzette.
25 jan 2005 Nieuws

Vaststelling pensioenbijdragen bij eigen beheer

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën aangegeven hoe pensioenbijdragen van werknemer en inhoudingsplichtige aan een pensioenregeling moeten worden vastgesteld bij geheel of gedeeltelijk eigen beheer.
21 jan 2005 Nieuws

Werkgevers blijven meewerken aan vervroegd pensioen

Ondanks de nieuwe pensioenwetgeving is meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven bereid mee te betalen aan het prepensioen van het personeel. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat werkgevers hun werknemers zo veel mogelijk voor hun 65e met pensioen willen sturen.
20 jan 2005 Nieuws

NVA voorziet problemen bij uitvoering prepensioenregeling

De NVA vindt de periode tot 1 januari 2006 ‘zorgelijk kort’ om bestaande pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wettelijk eisen. De intermediairsorganisatie betreurt het dan ook dat de politiek niet in is gegaan op voorstellen om de invoering van de nieuwe VUT-, prepensioen- en levensloopregeling uit te stellen tot 2008.
19 jan 2005 Nieuws

ABP boekt 18 miljard euro beleggingswinst in 2004

Pensioenfonds ABP, het grootste van Nederland, heeft in 2004 een rendement van ruim 11 procent behaald op zijn beleggingen. Het totale belegd vermogen steeg daardoor met 18 miljard naar 168 miljard euro aan het einde van 2004.
17 jan 2005 Nieuws

Controle AFM op pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt een grotere rol bij het toezicht op pensioenfondsen. Minister de Geus van Sociale Zaken wil dat de AFM de communicatie van de fondsen met hun deelnemers over hun aanspraken en het pensioenregelement bekijkt.
17 jan 2005 Nieuws

De Geus ziet 2006 als oogstjaar

Volgend jaar wordt een oogstjaar volgens minister De Geus van Sociale Zaken. "In het jaar 2006 kunnen de lonen weer omhoog en kunnen ook de ambtenarensalarissen en de uitkeringen weer meegroeien." De minister zei dat zondag in het televisieprogramma Buitenhof.
12 jan 2005 Nieuws

‘Ouderen verplicht aan het werk’

Alleen mensen ouder dan vijftig jaar die vrijwilligerswerk verrichten of werk doen voor een lager salaris, krijgen een VUT- of prepensioenuitkering. Andere vijftigplussers moeten worden verplicht te blijven werken. Dat schrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies aan de Tweede Kamer.
11 jan 2005 Nieuws

AXA heeft naast sekseneutrale tarieven ook sekseafhankelijke staffels

AXA hanteert sekseneutrale tarieven voor de beschikbare premieregelingen. Daarnaast kunnen werkgevers volgens VVP kiezen voor sekseafhankelijke pensioenopbouw in de vorm van een gedifferentieerde werkgeversbijdrage voor mannen en vrouwen.
Getoond 1611 tot 1620 van 1698. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.