Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

51 tot 60 van 329.
16 okt 2013 Kennis

Artikel 70d Invorderingswet 1990

Op een kapitaalverzekering eigen woning die voor 1 januari 2013 ingevolge artikel 3.116, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2012, wordt geacht tot uitkering te zijn gekomen of op een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning die voor 1 januari 2013
16 okt 2013 Kennis

Artikel 44c Invorderingswet 1990

Met ingang van 1 januari 2013 is dit wetsartikel vervallen. Voor artikel 70d Invorderingswet 1990 blijft artikel 44c wel van kracht (zie onder).
16 okt 2013 Nieuws

Woning verkocht, KEW blijft doorlopen, telt deze dan mee in box 3?

Helpdeskvraag (fictieve casus)
Stel uw relatie heeft een KEW polis, gesloten voor 14 september 1999 en gaat nu tijdelijk huren. Volgend jaar zijn er weer plannen voor een koopwoning, waarbij de KEW weer als box 1 polis aangemerkt zal worden. Het advies voor deze relatie is dan ook de KEW door te laten lopen. Echter, gezien het overige vermogen van relatie (boven heffingsvrije vermogen in box 3), is het in deze casus niet leuk als de huidige KEW met een waarde van circa € 50.000 op de komende peildatum 1 januari 2014 meetelt in diens vermogen. Is hier een oplossing voor?
4 okt 2013 Kennis

Vervreemding KEW, SEW en KEW bij aangaan en beëindiging partnerschap

Overgangsrecht KEW, SEW en BEW bij aangaan en einde relatie.
23 mrt 2015 Nieuws

Bestaande SEW en partner is overleden

Helpdeskvraag
Relatie X en Y waren gehuwd. Recent is X overleden. Bij bank Z loopt een SEW rekening (stond enkel op naam van X).

1) zijn er mogelijkheden om de SEW voort te zetten. Volgens de bank dient het huidige kapitaal van de SEW nu op de hypotheek in mindering gebracht te worden.
2) moet Y nu een deel van de hypotheek annuïtair voortzetten?
13 sep 2013 Kennis

CPP2008/288M

27 aug 2013 Nieuws

Pre brede herwaardering polis, kan de premie verhoogd worden?

Helpdeskvraag (fictieve casus)
Soms kom je nog wel eens een pre brede herwaarderingpolis tegen. Mijn relatie heeft een polis uit 1988 (spaarhypotheek), maar wenst de huidige hypotheek om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek, waarbij de polis nog tot zijn pensioenleeftijd (2018) door blijft lopen. Hij valt (nog) onder de bezittingsvrijstelling in box 3. Kan deze van een huidige spaarhypotheek omgezet worden naar een beleggingspolis en kan de premie nog verhoogd worden, daar de koppeling tussen de spaarhypotheek en rendement komt te vervallen, maar relatie toch het oorspronkelijke kapitaal wenst te behalen.
20 aug 2013 Nieuws

Meer aandacht voor "closed books"

De wijze waarop levensverzekeraars omgaan met hun 'closed books', krijgt een centralere rol in het toezicht, meldt De Nederlandsche Bank. De toekomstige kosten van in het verleden verkochte producten zijn niet altijd gedekt. 'Verzekeraars moeten ons overtuigen dat ze voor deze problematiek een goede oplossing hebben', zegt verantwoordelijk beleidsmedewerker Niek Vogel (DNB).
16 aug 2013 Nieuws

Ook Vereniging Eigen Huis kritisch over mogelijke vrijval levensverzekeringen

Vereniging Eigen Huis is kritisch over het kabinetsplan om aan de woning gekoppelde spaar- of beleggingspolissen vrij te geven, zodat huiseigenaren er hun hypotheekschuld mee kunnen aflossen. Per saldo ziet Vereniging Eigen Huis meer nadelen dan voordelen in dit plan.
Getoond 51 tot 60 van 329. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.