Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Kapitaalverzekeringen

51 tot 60 van 325.
23 mrt 2015 Nieuws

Bestaande SEW en partner is overleden

Helpdeskvraag
Relatie X en Y waren gehuwd. Recent is X overleden. Bij bank Z loopt een SEW rekening (stond enkel op naam van X).

1) zijn er mogelijkheden om de SEW voort te zetten. Volgens de bank dient het huidige kapitaal van de SEW nu op de hypotheek in mindering gebracht te worden.
2) moet Y nu een deel van de hypotheek annuïtair voortzetten?
13 sep 2013 Kennis

CPP2008/288M

27 aug 2013 Nieuws

Pre brede herwaardering polis, kan de premie verhoogd worden?

Helpdeskvraag (fictieve casus)
Soms kom je nog wel eens een pre brede herwaarderingpolis tegen. Mijn relatie heeft een polis uit 1988 (spaarhypotheek), maar wenst de huidige hypotheek om te zetten naar een aflossingsvrije hypotheek, waarbij de polis nog tot zijn pensioenleeftijd (2018) door blijft lopen. Hij valt (nog) onder de bezittingsvrijstelling in box 3. Kan deze van een huidige spaarhypotheek omgezet worden naar een beleggingspolis en kan de premie nog verhoogd worden, daar de koppeling tussen de spaarhypotheek en rendement komt te vervallen, maar relatie toch het oorspronkelijke kapitaal wenst te behalen.
20 aug 2013 Nieuws

Meer aandacht voor "closed books"

De wijze waarop levensverzekeraars omgaan met hun 'closed books', krijgt een centralere rol in het toezicht, meldt De Nederlandsche Bank. De toekomstige kosten van in het verleden verkochte producten zijn niet altijd gedekt. 'Verzekeraars moeten ons overtuigen dat ze voor deze problematiek een goede oplossing hebben', zegt verantwoordelijk beleidsmedewerker Niek Vogel (DNB).
16 aug 2013 Nieuws

Ook Vereniging Eigen Huis kritisch over mogelijke vrijval levensverzekeringen

Vereniging Eigen Huis is kritisch over het kabinetsplan om aan de woning gekoppelde spaar- of beleggingspolissen vrij te geven, zodat huiseigenaren er hun hypotheekschuld mee kunnen aflossen. Per saldo ziet Vereniging Eigen Huis meer nadelen dan voordelen in dit plan.
15 aug 2013 Nieuws

Verbond van Verzekeraars: Vrijspelen levensverzekering dupeert consument

Het Verbond van Verzekeraars noemt eventuele plannen die in de media zijn verschenen om levensverzekeringen vervroegd in te zetten om hypotheken af te lossen ‘ronduit kortzichtig’.
28 aug 2013 Kennis

Nieuwe KEW (wel) mogelijk bij aangaan en beëindigen fiscaal partnerschap

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) als bedoeld in artikel 10bis.2 van de Wet IB 2001 en het besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/956M (hierna: het besluit).
14 aug 2013 Nieuws

Mogelijk verval tijdklemmen bij voortijdige afkoop levensverzekeringen

Volgens het FD zijn er concrete plannen om het binnenkort eenvoudiger te maken voor verzekeringnemers om hun levensverzekering vervroegd op te nemen ten gunste van een aflossing op hun hypotheek.
5 aug 2013 Kennis

Echtscheiding en de KEW.

Casus - Alleen voor Fintool abonnees
Karel en Annemarie hebben 10 jaar geleden een spaarhypotheek afgesloten. In die tijd waren ze nog niet getrouwd dus is de verzekering kruislings gesloten. Na twee jaar samengewoond te hebben zijn Karel en Annemarie in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu gaan ze scheiden en komen overeen de KEW te splitsen in twee afzonderlijke verzekering, waarvan één polis als KEW wordt voortgezet en de andere in Box 3.
Getoond 51 tot 60 van 325. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.