Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8291 tot 8300 van 8327.
8 jan 2013 Kennis

Transportakte

De akte van levering, de transportakte, wordt opgesteld door de notaris. Daarna wordt de akte gepasseerd en ingeschreven in de openbare registers, het Kadaster.
8 jan 2013 Kennis

De notaris: eigendomsoverdracht en hypotheek

De notaris is een openbaar ambtenaar die exclusief bevoegd is bepaalde akten op te maken. Die akten kunnen betrekking hebben op bijna alle rechthandelingen. Voor de overdracht van registergoederen en het verlenen en doorhalen van hypothecaire inschrijvingen is een notariële akte verplicht.
8 jan 2013 Kennis

De notaris: eigendomsoverdracht en hypotheek

De notaris is een openbaar ambtenaar die exclusief bevoegd is bepaalde akten op te maken. Die akten kunnen betrekking hebben op bijna alle rechthandelingen. Voor de overdracht van registergoederen en het verlenen en doorhalen van hypothecaire inschrijvingen is een notariële akte verplicht.
8 jan 2013 Kennis

Toestemmingsvereiste echtgenoten

Echtgenoten hebben voor bepaalde rechtshandelingen de toestemming van hun echtgenoot nodig. Dit toestemmingsvereiste speelt bij kredietverlening een belangrijke rol. Toestemming is onder andere vereist bij de volgende handelingen:
11 apr 2003 Kennis

Algehele gemeenschap van goederen

Wanneer de toekomstige echtgenoten niet vóór hun huwelijk naar de notaris zijn geweest, ontstaat op het moment van aangaan van het huwelijk van rechtswege de algehele gemeenschap van goederen.
8 jan 2013 Kennis

Huwelijks vermogensrecht, algemeen

Wanneer de toekomstige echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk niet naar de notaris gaan om huwelijksvoorwaarden te laten opmaken, ontstaat van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen.
8 jan 2013 Kennis

Geregistreerd partnerschap

In 1998 is een nieuwe samenlevingsvorm ingevoerd naast het huwelijk en samenwonen. Het betreft het geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap staat zowel open voor partners van gelijk geslacht als voor partners van verschillend geslacht.
8 jan 2013 Kennis

Ondernemingsvormen, rechtspersonen

Een rechtspersoon is drager van rechten en plichten, net als een natuurlijke persoon. Dat houdt in dat een rechtspersoon bijvoorbeeld een pand kan kopen, een hypothecaire lening kan afsluiten en personeel kan aannemen. De wet geeft de volgende limitatieve opsomming van rechtspersonen:
8 jan 2013 Kennis

Ondernemingsvormen

Bij het verstrekken van een hypotheek is de manier waarop de aanvrager zijn inkomen verwerft een belangrijk criterium. Grofweg gezegd kan een onderscheid worden gemaakt tussen diegenen die inkomen uit een dienstbetrekking verwerven en diegenen die inkomen verwerven omdat zij een eigen onderneming drijven.
8 jan 2013 Kennis

Aansprakelijkheid en risico's

Iedereen die een schuld aangaat, is daarvoor aansprakelijk. Hieronder behandelen we verschillende vormen van aansprakelijkheid en risico's.
Getoond 8291 tot 8300 van 8327. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.