Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
25 mrt 2013 Nieuws

Opnieuw forse stijging werkloosheid

In februari steeg het aantal werklozen met 21.000, waarmee de werkloosheid verder is opgelopen naar 7,7 procent. Het aantal WW-uitkeringen is in februari toegenomen met zevenduizend. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21.000 en kwam uit op 613.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met zevenduizend is toegenomen tot 377.000.
29 jan 2013 Nieuws

UWV: sombere vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2013

De economie ontwikkelt zich ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. De werkgelegenheid neemt daardoor sterker af dan UWV voorzag in haar arbeidsmarktprognose van juni 2012. Dit staat in de vandaag uitgebrachte update van de UWV Arbeidsmarktprognose. Uit de herziene prognose volgt dat het aantal banen dit jaar met 85 duizend zal afnemen. De krimp van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat het aantal vacatures dat ontstaat een dieptepunt bereikt in 2013.
24 jan 2013 Nieuws

Loongarantieregeling soberder

Minister Asscher van Sociale Zaken wil de loongarantie bij faillissement aan banden leggen, meldt NOS. Bij een faillissement neemt het UWV een deel van de salarisbetalingen over en volgens het UWV zijn die betalingen de afgelopen jaren geëxplodeerd.
17 jan 2013 Nieuws

Werkloosheid verder toegenomen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19 duizend en kwam uit op 571 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december uitkwam op 340 duizend, dat zijn er 18 duizend meer dan in november.
20 dec 2012 Nieuws

Werkloosheid gestegen naar 7 procent

* 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden * Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen * Vooral meer uitkeringen in landbouw, horeca en bouw De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2012 toe met 16 duizend en kwam uit op 552 duizend personen. Daarmee komt de werkloosheid op 7 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
28 nov 2012 Nieuws

Belangrijkste signalen uit UKV 2012-3

Het UWV heeft een 'Kennisverslag' gepubliceerd. Als download is dit verslag beschikbaar. Hieronder een paar citaten uit dit verslag.
26 nov 2012 Nieuws

Start campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’

Vandaag start een landelijke campagne over de nieuwe Fraudewet. Het doel van de campagne is om mensen te informeren over de hardere aanpak bij overtredingen van regels door werkgevers en ontvangers van een uitkering. De campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten.
5 sep 2012 Nieuws

Andere regels bij ontslag AOW gerechtigde

Het UWV weigert de ontslagvergunning indien uit de tekst van de ontslagaanvraag dan wel op andere wijze vernomen wordt dat de werkgever en werknemer na het verkrijgen van de vergunning toch op basis van een arbeidsovereenkomst met elkaar verder gaan. Werkgevers konden door deze tussenstap een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot driemaal te verlengen met de werknemer (AOW-er) aangaan. Sinds 1 september jl. is dit niet meer mogelijk.
27 aug 2012 Nieuws

Verzekeraars willen aanpak WGA

“Het beroep op uitkeringen wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid loopt in zorgwekkend tempo op. Inmiddels ontvangen 110.000 werknemers een WGA-uitkering. Daarvan is meer dan de helft volledig arbeidsongeschikt”, aldus het Verbond dat de lasten voor verzekeraars ziet oplopen. Het Verbond ziet een structurele oplossing in betere samenwerking en communicatie tussen verzekeraars en het UWV, scherpere afspraken met klanten over snelle re-integratie en reparatie van onevenwichtigheden in het hybride stelsel.
27 okt 2011 Nieuws

Aantal ontslagen nemen toe

Uitkeringsinstantie UWV ziet het aantal ontslagaanvragen veel hoger uitvallen dan verwacht. Eind van het jaar zullen bedrijven in totaal waarschijnlijk voor meer dan 35.000 werknemers een ontslagaanvraag hebben ingediend. Dat is ongeveer 16 procent meer dan waar het UWV begin van het jaar nog rekening mee hield.
Getoond 161 tot 170 van 186. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.