Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 nov 2012 Nieuws

Start campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’

Vandaag start een landelijke campagne over de nieuwe Fraudewet. Het doel van de campagne is om mensen te informeren over de hardere aanpak bij overtredingen van regels door werkgevers en ontvangers van een uitkering. De campagne ‘Strengere straffen bij overtredingen’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten.
5 sep 2012 Nieuws

Andere regels bij ontslag AOW gerechtigde

Het UWV weigert de ontslagvergunning indien uit de tekst van de ontslagaanvraag dan wel op andere wijze vernomen wordt dat de werkgever en werknemer na het verkrijgen van de vergunning toch op basis van een arbeidsovereenkomst met elkaar verder gaan. Werkgevers konden door deze tussenstap een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot driemaal te verlengen met de werknemer (AOW-er) aangaan. Sinds 1 september jl. is dit niet meer mogelijk.
27 aug 2012 Nieuws

Verzekeraars willen aanpak WGA

“Het beroep op uitkeringen wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid loopt in zorgwekkend tempo op. Inmiddels ontvangen 110.000 werknemers een WGA-uitkering. Daarvan is meer dan de helft volledig arbeidsongeschikt”, aldus het Verbond dat de lasten voor verzekeraars ziet oplopen. Het Verbond ziet een structurele oplossing in betere samenwerking en communicatie tussen verzekeraars en het UWV, scherpere afspraken met klanten over snelle re-integratie en reparatie van onevenwichtigheden in het hybride stelsel.
27 okt 2011 Nieuws

Aantal ontslagen nemen toe

Uitkeringsinstantie UWV ziet het aantal ontslagaanvragen veel hoger uitvallen dan verwacht. Eind van het jaar zullen bedrijven in totaal waarschijnlijk voor meer dan 35.000 werknemers een ontslagaanvraag hebben ingediend. Dat is ongeveer 16 procent meer dan waar het UWV begin van het jaar nog rekening mee hield.
10 aug 2011 Nieuws

Eén op de tien werkgevers heeft onvoldoende re-integratiebeleid

Bijna één op de tien werkgevers spant zich te weinig in om zijn zieke personeel op de werkvloer terug te laten keren. Zij krijgen dan een fikse loonsanctie opgelegd.
20 mei 2011 Nieuws

Deeltijd-WW stopt op 1 juli

Op 1 juli 2011 stopt de deeltijd-WW. Maakt een werkgever op dit moment gebruik van deeltijd-WW, dan betekent dit dat zijn werknemers die deze deeltijd-WW krijgen, vanaf 1 juli 2011 weer hun volledige aantal uren moeten werken. De werkgever moet vanaf deze datum dan ook weer het volledige loon betalen.
28 mrt 2011 Nieuws

‘Kabinetsbesluit WGA gemiste kans’

Het kabinet houdt voorlopig vast aan een hybride uitvoering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een gemiste kans, vindt het Verbond van Verzekeraars.
17 jan 2011 Nieuws

Lagere werkgeverslasten dankzij één loket

Werkgevers kunnen een aanzienlijke vermindering van de administratieve lastendruk tegemoet zien als de uitwisseling van gegevens voor collectieve verzekeringscontracten efficiënter wordt georganiseerd. Daarbij gaat het onder meer om gegevens voor de loonadministratie, pensioen en arbeidsongeschiktheid.
30 dec 2010 Nieuws

Minder werkzoekenden in 2011

Het aantal werkzoekenden is in 2010 gedaald en zal naar verwachting in 2011 verder omlaag gaan. Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van UWV WERKbedrijf.
8 okt 2010 Nieuws

Helft dossiers gedupeerde WW-starters herzien

Grofweg 1,4 miljoen euro aan ingevorderd uitkeringsgeld, boetes en rente is tot nu toe terugbetaald aan werklozen die met hun WW-uitkering een eigen bedrijf zijn begonnen. Dat blijkt uit een tussenstand van de speciale ‘herzieningsoperatie’ voor gedupeerde WW-starters onder leiding van Ruud Vreeman.
Getoond 151 tot 160 van 170. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.