Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 aug 2013 Nieuws

Werkloosheid verder gestegen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juli met 13 duizend is toegenomen tot 395 duizend.
2 jul 2013 Nieuws

UWV: uitkeringslasten WW stijgen fors

De uitkeringslasten voor de WW stijgen dit jaar fors. UWV verwacht dit jaar 1,4 miljard euro meer aan WW-uitkeringen uit te moeten geven dan vorig jaar. Voor 2014 wordt voor de WW-uitkeringslasten een verdere stijging van 900 miljoen euro verwacht. De uitkeringslasten van arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn stabiel. Dit blijkt uit de Juni nota 2013 (UWV) - zie link - waarin de ontwikkelingen van wetten en fondsen van UWV worden beschreven.
18 jun 2013 Nieuws

Vergoeding van pensioenpremies door UWV bij faillissement ondernemingen

Bij faillissement van ondernemingen kan het UWV eventuele premieachterstanden aan het pensioenfonds vergoeden. Om te kunnen vergoeden heeft het UWV echter twee zaken nodig: een door de (gewezen) deelnemer ingevuld aanvraagformulier en een nota van het pensioenfonds.
10 jun 2013 Nieuws

Werkgelegenheid in financiële branche met 46.000 banen gedaald

Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van de meest recente cijfers van uitkeringsinstantie UWV, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.
4 jun 2013 Nieuws

UWV: toename werkzoekenden vlakt af in 2014

Het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden neemt dit jaar en volgend jaar toe met 170 duizend tot 739 duizend. UWV ziet de sterkste teruggang van het aantal banen in de industrie, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening. Zie download voor "Arbeidsmarktprognose 2013-2014" die het UWV heeft gepresenteerd.
31 mei 2013 Nieuws

UWV helpt werkgevers tijdelijk bij berekening Ziektewetuitkering

Werkgevers die eigen risico dragen voor de Ziektewetuitkering van hun werknemers en zelf verantwoordelijk zijn om de uitkering te berekenen, krijgen de tijdelijke mogelijkheid om voor maximaal drie maanden de berekening kosteloos over te laten aan het UWV.
15 mei 2013 Nieuws

Onderzoek naar verliezen WIA-WGA

Op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is sinds 2006 een tiental verzekeraars actief. Ze lijden vrijwel zonder uitzondering verlies op deze producten. DNB onderzoekt de oorzaken. 'Want we maken ons zorgen over de effecten van moeilijk voorspelbare risico’s in deze markt', zegt projectleider van het onderzoek Patrick Dannenburg.
28 mrt 2013 Nieuws

Werkzekerheid vanuit uitzendcontract of tijdelijk contract vrijwel gelijk

Werkzoekenden die als uitzendkracht zijn gaan werken blijven vrijwel even vaak aan het werk als werkzoekenden die met een tijdelijk contract aan het werk zijn gekomen. Van beide groepen werkhervatters is rond de 70 procent na twee jaar nog aan het werk. UWV onderzocht de werkzekerheid van uitzendkrachten, omdat veel werkzoekenden met een WW-uitkering via een uitzendbaan aan het werk komen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het meest recente UWV Kennisverslag (zie link).
25 mrt 2013 Nieuws

Opnieuw forse stijging werkloosheid

In februari steeg het aantal werklozen met 21.000, waarmee de werkloosheid verder is opgelopen naar 7,7 procent. Het aantal WW-uitkeringen is in februari toegenomen met zevenduizend. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21.000 en kwam uit op 613.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met zevenduizend is toegenomen tot 377.000.
29 jan 2013 Nieuws

UWV: sombere vooruitzichten voor de arbeidsmarkt in 2013

De economie ontwikkelt zich ongunstiger dan vorig jaar werd voorspeld. De werkgelegenheid neemt daardoor sterker af dan UWV voorzag in haar arbeidsmarktprognose van juni 2012. Dit staat in de vandaag uitgebrachte update van de UWV Arbeidsmarktprognose. Uit de herziene prognose volgt dat het aantal banen dit jaar met 85 duizend zal afnemen. De krimp van de werkgelegenheid zorgt ervoor dat het aantal vacatures dat ontstaat een dieptepunt bereikt in 2013.
Getoond 151 tot 160 van 184. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.