Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
5 nov 2015 Nieuws

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers en particulieren

BDO Accountants & Belastingadviseurs heeft negentig fiscale eindejaarstips gebundeld in het digitale boekje ‘Fiscale Eindejaarstips 2015’.
4 sep 2015 Nieuws

Rechtspraak aftrek hypotheekrente

Heeft belanghebbende recht op aftrek van (de helft van) de door zijn broer betaalde hypotheekrente? Deze casus is door de Rechtbank behandeld. Volgens de Belastinginspecteur mag belanghebbende, gelet op het feit dat de hypotheekrente door belanghebbendes broer is betaald, geen eigenwoningrente in aftrek brengen zodat hij op grond van de wet Hillen géén eigenwoningforfait en eigenwoningrente in aanmerking kan nemen.
17 jul 2015 Nieuws

Kosten voor renteverlaging wegens extra aflossing hypotheek

Helpdeskvraag (fictief)
Een relatie van ons kantoor heeft vorig jaar een (extra) aflossing gedaan vanwege een schenking. Tijdens het (jaarlijkse) update gesprek kwam dit onderdeel aan de orde. Gezien de substantiële aflossing, zien wij mogelijkheden de rente te laten verlagen bij de geldverstrekker op grond van de resterende hypotheek en waarde van de woning. Zijn de taxatie- / advieskosten voor het aan laten passen van de hypotheek (renteverlaging) wegens deze eerdere aflossing(en) fiscaal aftrekbaar? Er is geen sprake van een oversluiting naar een andere geldverstrekker, maar ‘enkel’ interne aanpassing van het rentetarief vanwege een gunstigere LTV-ratio.
8 mei 2015 Nieuws

Rentekorting bij hypotheken

Sinds 2013 is er sprake van een eensporig rentebeleid. Hypotheekverstrekkers onderschrijven dit beleid. In een verkort overzicht geeft de AFM de regelgeving weer, waarbij punten van verbetering in de naleving van deze regels nader toegelicht worden.
7 apr 2015 Nieuws

Hypotheekrente kwijtschelding of schenking?

Het Gerechtshof heeft in een eerdere uitspraak de belastingplichtige in het gelijk gesteld. De jaarlijkse schenking van ouders werd aangewend om op eigenwoningschuld bijgeboekte rentebedragen aan te zuiveren. Het Gerechtshof stelde dat er in deze casus geen sprake was van kwijtschelding en de hypotheekrente aftrekbaar was. De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.
19 mrt 2015 Nieuws

Toetsrente hypotheken voor tweede kwartaal 2015

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2015 vastgesteld op 5 %.
14 nov 2014 Nieuws

Geen versoepeling berekening boeterente

Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem, geeft in een Kamerbrief een reactie over de mogelijkheden van boetevrije herfinanciering in situaties die knellen en de uitkomst van eerder gevoerde gesprekken met banken over de vergoedingsrente bij het tussentijds openbreken van hypotheekrentecontracten.
5 sep 2014 Nieuws

Drie crisismaatregelen woningmarkt worden verlengd

Het kabinet is voornemens een drietal crisismaatregelen voor de woningmarkt te verlengen. Dit meldt RTL Nieuws. Eerder was al bekend geworden dat de BTW maatregel voor verbouwingen verlengd zal worden tot juli 2015. Het kabinet en de oppositiepartijen hebben bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie. Dit besluit moet na de begrotingsonderhandeling op Prinsjesdag nog formeel bekrachtigd worden.
15 jul 2014 Nieuws

Verzwaarde stelplicht

Een cliënt stelt zijn hypotheekadviseur aansprakelijk voor de schade in verband met het feit dat bij oversluiting van een hypotheek een hogere rente overeen is gekomen dan in een eerdere offerte voor de oversluiting was vermeld. De hypotheekadviseur stelt de cliënt op het rentepercentage te hebben gewezen. De rechtbank is van oordeel dat cliënt (=eiser) er niet in is geslaagd bewijs te leveren voor zijn stelling dat de hypotheekadviseur hem niet heeft ingelicht over het hogere rentepercentage in de tweede (en derde) offerte.
4 jul 2014 Nieuws

Ruim tweeduizend huishoudens doen beroep op NHG

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de kwartaalcijfers (april/juni) bekend gemaakt. In de eerste helft van 2014 hebben 53.100 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning met NHG gefinancierd. Dit is een toename van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal garanties voor de aankoop van een woning is toegenomen met 15%. De afname van garanties voor woningverbetering zet onveranderd door.
Getoond 21 tot 30 van 157. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.