Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 mrt 2017 Nieuws

Informatieverstrekking DUO moet effectiever

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen constateert dat de standaard informatie-verstrekking van DUO over schulden niet aansluit bij de leefwereld van (oud-)studenten. De helft van (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder.
8 feb 2017 Nieuws

Koopwoning aanjager groei vermogen van huishoudens

Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2015 met 9 procent gestegen tot 17,3 duizend euro. Dit is de eerste stijging sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008. Dat meldt het CBS.
Het doorsnee vermogen is vooral hoger doordat woningen in waarde zijn gestegen. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is het vermogen even hoog als in 2014.
24 nov 2016 Nieuws

AFM gaat diploma’s financiële dienstverleners (steekproefsgewijs) controleren

Op 1 januari 2017 loopt de overgangstermijn voor vakbekwaamheid af en moeten alle adviseurs over het nieuwe omgewisselde diploma beschikken.

De AFM controleert vanaf 1 januari 2017 financiële dienstverleners op de naleving van de diplomaplicht.
16 sep 2016 Nieuws

Beroep op de nieuwe terugbetalingsregels voor aflossing studieschuld

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 27 juli 2016 dat appellanten niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 10a.2 van de Wet studiefinanciering 2000. Zij kunnen niet kiezen voor het nieuwe aflossingssysteem, dat tot een aanzienlijk lagere draagkracht per maand zou leiden.
16 sep 2016 Nieuws

Kinderopvangtoeslag wordt vervangen door 'Directe financiering kinderopvang'

De huidige vormgeving van de kinderopvangtoeslag leidt tot problemen, zowel voor ouders en kinderen als in de uitvoering. Het kabinet ziet dat dit bij een kwetsbare groep ouders resulteert in hoge terugvorderingen en problematische betalingsachterstanden. Ook ontstaan hierdoor budgettaire verliezen bij de overheid. Deze problemen worden veroorzaakt door een combinatie van factoren: de voorschotsystematiek, de complexiteit van de regelgeving, de controle achteraf en de eenzijdige verantwoordelijkheidsverdeling. De gevolgen van deze problemen komen nu vrijwel volledig bij ouders terecht.
27 jul 2016 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2018 (+ 2017)

Middels 2 internetconsultaties worden twee wijzigingsbesluiten financiële markten aan de markt voorgelegd. In FM2018 wordt de mogelijkheid voor de AFM opgenomen om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO.
In FM2017 wordt o.a. de provisie voor beleggingsrekeningen en uitbreiding diplomaplicht voor adviseren over een algemeen pensioenfonds behandeld.
15 apr 2016 Nieuws

BKR Hypotheekbarometer april 2016

Het afgelopen halfjaar is het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek afgenomen met 2.215. In totaal zijn er nu nog 110.466 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer van april 2016.
5 okt 2015 Nieuws

20 procent van oud-studenten is wanbetaler

Minister Bussemaker (OCW) heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat éénvijfde van de oud-studenten wanbetaler is.
5 aug 2015 Nieuws

DUO stopt met PEplus certificaten

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gestopt met het drukken van PEplus certificaten. Dit als gevolg van beleid waarbij diploma's en certificaten worden afgedrukt op moduleniveau. DUO blijft wel Wft diploma's verstrekken (initiële examens).
16 jul 2015 Nieuws

1 op de 3 lenende studenten leent om spaarrekening te spekken

36% van de hbo- en wo-studenten leent bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 33% van hen leent onder andere om dit geld na de studie achter de hand te hebben, sommigen ook voor de aankoop van een eigen woning. Dit blijkt uit het Nibud Studentenonderzoek 2015, uitgevoerd door het Nibud, met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ING en Studenten.net.
Getoond 11 tot 20 van 27. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.