Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
30 jan 2017 Nieuws

Netspar roept op tot meer ruimte voor maatwerk

Maatwerk in pensioenen kan veel opleveren en verdient daarom een centrale rol in de discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat is de conclusie van Netspar-onderzoek naar de meerwaarde van maatwerk in pensioenen. De grote waarde voor deelnemers, in combinatie met een goede beheersbaarheid van de risico’s, onderstreept het belang om meer ruimte te creëren voor individuele differentiatie in het pensioenstelsel.
4 jan 2017 Nieuws

Afkoopgrens kleine pensioenen

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag daarvoor wordt jaarlijks herzien op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI), zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
27 dec 2016 Nieuws

Welke ingangsdatum geldt voor overige fiscale pensioenmaatregelen?

Het wetsvoorstel voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer is uitgesteld. Hierdoor treden de maatregelen van het wetsvoorstel niet op 1 januari 2017 in werking. Betekent dit dat vanaf 1 januari 2017 ook geen gebruik kan worden gemaakt van de in het wetsvoorstel voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen en van de wijzigingen inzake het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten?
16 dec 2016 Nieuws

Impact overstap van vaste mix op lifecycle mix

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verbeterde premieregeling in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld over de financiële gevolgen van een overstap op een lifecycle beleggingsmix voor deelnemers die reeds geruime tijd deelnemen aan een beschikbare premieregeling waarin een vaste beleggingsmix wordt gehanteerd. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar deze gevolgen.
5 dec 2016 Kennis

Later met (AOW) pensioen, bereken uw (nieuwe) pensioendatum - rekenmodel

ZIE UPDATE rekenmodel ivm 'Deelakkoord september 2012'
Met bijgaand rekenmodel kunt u de nieuwe pensioendatum (AOW) berekenen en krijgt u een indicatieve opgave hoeveel dit scheelt in euro's. Ook wordt aangegeven hoeveel te sparen om dit financiële gat op te vangen.
10 nov 2016 Nieuws

CPB: Alleen rekenrente wijzigen volstaat niet

Het is voor pensioenfondsen lastig tegelijk beleggingsrisico te nemen én het renterisico af te dekken. Het nemen van beleggingsrisico is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. Het afdekken van renterisico voorkomt dat het pensioen tegenvalt als de rente laag is. De vraag welk pensioenstelsel deze beide aspecten het beste kan combineren is actueel door de discussie over de toekomst van het Nederlandse stelsel.
3 okt 2016 Nieuws

Voorbeeldteksten voor WIA-aanvullingen

Pensioen 1-2-3 heeft nieuwe voorbeeldteksten gepubliceerd. Het betreft teksten voor laag 1 en laag 2 van WIA-aanvullingen. Laag 1 van dit soort losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe deelnemers en samen met de andere twee lagen beschikbaar zijn.
27 sep 2016 Nieuws

Nieuw model voor pensioencommunicatie kan beter

Pensioen 1-2-3, het nieuwe model voor pensioencommunicatie, leidt nog niet direct tot beter vindbare informatie over pensioenen. Ook de gebruiksvriendelijkheid kan beter. Dat blijkt uit een eerste analyse (zie rapport) door Netspar na invoering van de nieuwe regels uitvoerden onder de twintig grootste pensioenfondsen van Nederland.
15 sep 2016 Nieuws

Besluit in verband met Wet verbeterde premieregeling

In het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit 'Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling' zijn enkele wijzigingen aangebracht. In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Klijnsma de diverse wijzigen weer.
22 aug 2016 Nieuws

AFM: Pensioennieuwsbrief over onderzoek afkoop pensioen

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover het geen eenzijdige afkoop is, mede gebaseerd op de gevolgen die de afkoop voor hem heeft. Het onderzoek is uitgevoerd bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen; hun informatie blijkt soms beter te kunnen wat betreft evenwichtigheid en het inzicht bieden in keuzemogelijkheden.
Getoond 41 tot 50 van 564. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.