Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 sep 2016 Nieuws

Kifid: Herfinanciering en stijging boeterente

Een adviseur heeft in de adviessamenvatting de boete wegens vervroegde aflossing middels een berekening begroot op € 2.700,-. Later bleek de uiteindelijke boete € 8.900,- te zijn. Consument stelt zich op het standpunt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden en stelt hem aansprakelijk voor de door haar geleden schade.
13 apr 2016 Nieuws

Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2016

In 2016 konden verzekerden kiezen uit 61 zorgpolissen. Dit zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Hiermee ligt het aantal zorgpolissen in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2016 van Vektis. De jaarlijkse stijging van het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen lijkt daarmee omgezet te zijn in een daling.
4 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen acceptatiebeleid banken bij herfinanciering

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem geeft antwoorden op Kamervragen over banken die niet meewerken aan het oversluiten van een hypotheek waardoor klanten niet van de lage rente kunnen profiteren.
30 dec 2015 Nieuws

Wisselvallig beleid consumenten bij bankoverstapgedrag

Met spaargeld zijn consumenten het meest geneigd over te stappen naar een andere bank. Met een doorlopend krediet is het switchgedrag minimaal. De tevredenheid met hun bank weerhoudt veel consumenten van een overstap, maar ook de perceptie dat het wisselen van bank weinig oplevert en ingewikkeld is belemmert een overstap. Betere omgang met gegevens en meer vertrouwen kunnen consumenten juist bewegen om over te stappen.
4 sep 2015 Nieuws

Kifid: Aflosnota en boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een adviseur aansprakelijk gesteld vanwege het tekort schieten in de uitoefening van de verleende opdracht tot advies en bemiddeling (oversluiting hypotheek).
12 aug 2015 Nieuws

Kwartaalrapportage Koopwoningmarkt Q2 2015 beschikbaar

Het aantal woningverkopen (ruim 37.100) en zeker het aantal hypotheekaanvragen (92.600) laten in het tweede kwartaal van 2015 een flinke stijging zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit beeld van stijgende aantallen past weliswaar in het normale seizoenpatroon, maar de stijgingspercentages zijn hierbij wel uitzonderlijk hoog. Daarnaast zet het koopprijsherstel zich voor het zesde opeenvolgende kwartaal voort. Er is dus sprake van een zeer goed tweede kwartaal 2015, dat veelbelovend is voor de tweede helft van dit jaar. Dit blijkt uit de 'Monitor Koopwoningmarkt'.
8 jan 2015 Nieuws

Lichte daling aantal oversluiters zorgverzekering

Op basis van de voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 6,5% van de verzekerden per 2015 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering.
22 jul 2014 Nieuws

Boete voor te hoge adviesvergoeding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juli 2014 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd aan een assurantiekantoor vanwege (te hoge) advieskosten voor het oversluiten van beleggingsverzekeringen.
26 mei 2014 Nieuws

Kifid: Oversluiting hypotheek en renteherziening

Een consument had een hypothecaire geldlening waarvan de rentevaste periode zou aflopen.Omdat hij voornemens was zijn bestaande hypothecaire geldlening over te sluiten naar een andere aanbieder heeft hij zich tot zijn adviseur gewend. De adviseur heeft vervolgens een aantal hypotheekoffertes opgevraagd.
22 apr 2014 Nieuws

Gedeeltelijk aflossen bestaande eigenwoningschuld

Besluit vervallen - zie 'Intrekking diverse besluiten' artikel
Dit besluit bevat een goedkeuring voor het geheel aflossen van een tot de bestaande eigenwoningschuld behorende schuld gevolgd door het voor een deel van dat bedrag weer aangaan van een schuld.
Getoond 21 tot 30 van 58. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.