Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden Kamervragen belastingvoordeel bij het aanbieden van hypotheken onder marktrentes

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt Kamervragen over het belastingvoordeel bij het aanbieden van hypotheken onder marktrentes.
12 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden over nieuwe financieringsconstructie koopwoningen uit woonakkoord

Antwoorden van minister Blok (BZK) en staatssecretaris Weekers (Fin) op vragen van het Kamerlid Paulus Jansen (SP) over de nieuwe financieringsconstructie voor koopwoningen uit het woonakkoord.
12 mrt 2013 Nieuws

Antwoorden minister Blok over toezegging fiscale behandeling schuld eigenwoning

Antwoord van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op de vragen van de heer Koolmees (D66) over de fiscale behandeling van belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigenwoningschuld hebben, nadien emigreren en hun woning verhuren, en daarna weer in de eigen woning gaan wonen.
11 mrt 2013 Nieuws

Woonakkoord basis herstel woningmarkt

In een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer geeft Blok een reactie. Dit naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid van Van Klaveren (PVV) om een schriftelijke reactie op het artikel in het Financieel Dagblad (FD) van 25 februari over de mening van economen over het woonakkoord.
6 mrt 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Sociaal economische gevolgen van echtscheiding’

Staatssecretaris Van Rijn geeft als reactie dat een echtscheiding een gebeurtenis is, waarbij mensen vaak geconfronteerd worden met een terugval in inkomen. Het is dan zaak dat mensen zo snel mogelijk bekijken op welke wijze zij hun inkomsten en uitgaven het beste in balans kunnen brengen. Als dit mensen niet zelf lukt, dan kunnen zij zich tot de gemeente wenden voor hulp.
5 mrt 2013 Nieuws

Echtscheiding kost Nederland jaarlijks circa € 2 miljard

Echtscheiding kost de Nederlandse samenleving jaarlijks naar schatting circa € 2 miljard, volgens een onderzoek in opdracht van marriageweek.nl.
De grootste kosten, ongeveer € 900 miljoen, houden verband met crimineel gedrag van kinderen, die in gebroken gezinnen opgroeien. Het extra beroep van éénoudergezinnen op sociale uitkeringen vergt jaarlijks ongeveer € 380 miljoen. De geschatte kosten van arbeidsverzuim als gevolg van echtscheiding bedragen jaarlijks circa € 440 miljoen.
4 mrt 2013 Nieuws

Stabiliteit pensioen van alle generaties gebaat bij handhaving rekenrente

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voelt niet voor een aanpassing van de rekenrente. Zij laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer. Een hogere rekenrente zou weliswaar betekenen dat er nu niet gekort hoeft te worden, maar leidt er toe dat voor toekomstige pensioenen minder geld opzij wordt gezet.
26 feb 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over verstrekken van hypothecaire leningen aan medewerkers door de overheid

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Schouw (D66) over het verstrekken van hypothecaire leningen aan medewerkers door de overheid.
22 feb 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over executieveilingen en onderhandse executies

Antwoorden van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst), Dijsselbloem (Fin) en Opstelten (VenJ) op Kamervragen over executieveilingen en onderhandse executies.
22 feb 2013 Nieuws

Beantwoording kamervragen over de Nationale Hypotheekgarantie

Antwoorden van de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst), Dijsselbloem (Fin) en Opstelten (VenJ) op Kamervragen over Nationale Hypotheekgarantie.
Getoond 341 tot 350 van 374. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.