Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 feb 2013 Nieuws

Verzekeraars pakken zorgfraude aan door informatie-uitwisseling

Het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg van Zorgverzekeraars Nederland en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars gaan meldingen van zorgfraude met elkaar uitwisselen. Hierdoor kunnen verzekeraars zorgfraude effectiever opsporen en krachtiger aanpakken. Deze samenwerking hebben het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onlangs vastgelegd in een convenant.
11 jan 2013 Nieuws

Netto pensioenen in januari omlaag door belastingverhoging

Vanaf januari 2013 krijgen pensioengerechtigden een lager netto pensioen. Deze verlaging kan tot meer dan 5 procent oplopen. Deze verlaging is het gevolg van de verhoging van de belastingschijven en staat los van de mogelijke verlagingen die tientallen pensioenfondsen per 1 april aanstaande moeten doorvoeren vanwege te lage dekkingsgraden.
10 jan 2013 Nieuws

Voorlopig aantal overstappers zorgverzekering 7,5 procent

Op basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7,5 procent van de verzekerden per 2013 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Vorige jaar lag het percentage nog op 6 procent.
7 jan 2013 Nieuws

Achmea verantwoordt zich over zorginkoop Medisch Specialistische Zorg 2012

Medio 2011 sloten zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en de minister van VWS een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord om de structurele uitgavengroei tot 2016 te beperken tot 2,5% en om te werken aan hogere kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.
14 dec 2012 Nieuws

Aanpassing wanbetalersregeling ZorgVerzekeringswet voor uitkeringsrechtigden bij gemeenten

Vanaf 1 januari aanstaande moeten gemeenten de hele bestuursrechtelijke premie Zvw inhouden op de uitkering van wanbetalers. Tot 1 januari 2013 wordt de bestuursrechtelijke premie van € 154,48 in twee delen verrekend. Sociale diensten houden 76,9% (100/130ste) deel van de bestuursrechtelijke premie (2012: € 118,83 per maand) in op de uitkering. Voor de overige € 35,65 per maand (2012) ontvangt de uitkeringsgerechtigde een acceptgiro.
10 dec 2012 Nieuws

Nieuwe tandzorgverzekeraar betreedt Nederlandse markt

Onder de naam 'JOOiN' is een nieuwe tandzorgverzekeraar op de Nederlandse markt gestart. JOOiN is een handelsnaam van De Tandzorgverzekering BV.
14 nov 2012 Nieuws

Antwoorden Kamervragen financiële beleid van zorgverzekeraars en de zorgpremies

Minister Schippers geeft o.a. antwoord op 'vermeende onmaatschappelijke winsten' van zorgverzekeraars, reclamebudgetten, uitvoeringkosten en uitvoeringskosten.
13 nov 2012 Nieuws

Uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Zorg Particulier per verzekeraar

De rapportcijfers over 2012 wijken in het algemeen weinig af van die in het voorgaande jaar. Gemiddeld geven klanten hun ziektekostenverzekeraar nog steeds een 7,7, al lopen de scores per maatschappij uiteen van een 8,3 (2011: 8,4) tot 7,4 (2011: 7,4). Het volledige onderzoeksrapport en een cijfermatig overzicht per verzekeraar zijn als download beschikbaar.
9 nov 2012 Nieuws

Nadere toelichting door CPB op de koopkrachtgevolgen Regeerakkoord

Berichtgeving van diverse kanten suggereert grote gevolgen van het Regeerakkoord voor de koopkracht van specifieke huishoudens, met name door de introductie van de inkomensafhankelijke zorgpremie (iazp). Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de koopkrachteffecten van het Regeerakkoord.
Getoond 201 tot 210 van 240. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.