Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 okt 2014 Nieuws

Nieuwe consultatie beschikbaar 'Wet tijdelijke huur'

De voorgestelde regeling voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke huur.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doel van de regeling
Een uitbreiding van de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten aan te gaan om de doorstroming op de markt van huurwoningen te bevorderen. Daartoe worden in titel 7.4 Burgerlijk Wetboek de volgende wijzigingen voorgesteld: uitbreiding van de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” (artikel 7:274 lid 1 onder c jo lid 3 BW) voor specifieke doelgroepen: jongeren, promovendi, grote gezinnen, aangewezen personen; verruiming van de bepaling dat de verhuurder ontruiming kan bedingen na afloop van een overeengekomen termijn, omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken, zo dat meerdere tussenhuren mogelijk worden; en invoering van een huur voor een termijn van 2 jaar of korter in navolging van een vergelijkbare bepaling in de regeling van de huur van bedrijfsruimte (artikel 7:301 lid 2 BW). Na afloop van de termijn van 2 jaar of korter eindigt de huur zonder opzegging.
Voorts wordt de Leegstandwet uitgebreid met de mogelijkheid om met een vergunning van de gemeente te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren naast de reeds bestaande mogelijkheid voor leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie.

Klik hier voor internetconsultatie

Concept regeling 'Wet tijdelijke huur' (pdf, 6 pagina's)

Ontwerp toelichting 'Wet tijdelijke huur memorie van toelichting' (pdf, 12 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gedeeltelijke verhuur woning leidt tot verminderde hypotheekrenteaftrek

In een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch is een belastingplichtige in het ongelijk gesteld voor zijn opgave van de hypotheekrenteaftrek. Belanghebbende heeft in het onderhavige jaar een woonhuis dat voor 50% eigendom van hem is en voor 50% van zijn voormalige echtgenote. Naast belanghebbende woont zijn zoon met zijn gezin in het woonhuis. De zoon betaalt daarvoor huur aan belanghebbende. In geschil is of het gehele woonhuis voor belanghebbende kan worden aangemerkt als een eigen woning.

Uw mening

 
Marina Veerman
19 nov 2014
Vraagstelling Tijdelijke verhuur zou behandeld worden in de kamer per 13 november is door u aangegeven. Is hier al meer van bekend?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 okt 2014

Laatst gewijzigd

10 okt 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.