Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Tarieven en Tabellen

41 tot 50 van 66.
1 mei 2013 Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2013.
7 mrt 2013 Nieuws

Beleidsinformatie cijfers 2010 - 2013 overzicht

In een beknopt overzicht (pdf, 2 pagina's) zijn o.a. diverse fiscale cijfers voor 2013 op een rij gezet. Tevens zijn de jaren 2010 tot en met 2012 in het overzicht opgenomen.
9 jan 2013 Kennis

Aanpassingen eindejaarsbericht belastingtarieven 2013

LET OP: UPDATE eerder bericht
Het overzicht van wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2013 is op enkele onderdelen aangepast.
9 jan 2013 Kennis

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Let op: er is een update van dit bericht in verband met aanpassing cijfers
Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten. In dit bericht geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013.
23 jan 2014 Nieuws

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden vanaf 1 januari 2013 aangepast. De aanpassingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
24 mei 2012 Kennis

Minimum (jeugd)loon per 1 juli 2012

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2012 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
30 aug 2012 Nieuws

Van uitgaven gaat 13 procent naar de staatskas

In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32.500 euro uit. Hiervan is 4.320 euro betaald aan indirecte belastingen zoals btw en accijnzen. Dat is ruim 13 cent van iedere uitgegeven euro. De hoogste inkomens betalen naar verhouding minder indirecte belastingen dan de middeninkomens.
Getoond 41 tot 50 van 66. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.