Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Structuur loon- en inkomstenbelasting

821 tot 830 van 895.
29 feb 2012 Kennis

Tijdstip genieten inkomsten, aftrekposten

Voor een particulier zijn inkomsten in de meeste gevallen genoten wanneer zij ontvangen zijn of verrekend.
31 aug 2012 Nieuws

Grote steden zien werkloosheid toenemen in 2011

In 2011 was de werkloosheid in de meeste provincies vrijwel even hoog als in 2010. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de werkloosheid in 2011 toegenomen. Groningen had het hoogste percentage werklozen.
29 feb 2012 Kennis

30%-regeling expatriates

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever aan een uit het buitenland afkomstige werknemer een belastingvrije vergoeding toekennen van 30% van het loon (30%-regeling). Deze tegemoetkoming geldt behalve voor de loonheffing ook voor de heffing van werknemersverzekeringspremies. Door middel van deze regeling wordt rekening gehouden met de bijzondere positie waarin de "expat" verkeert, met name met de veronderstelde extra kosten van het levensonderhoud.
29 feb 2012 Kennis

Scholingsuitgaven

Onderdeel van de persoonsgebonden aftrek zijn de scholingsuitgaven (vroeger: studiekosten).
31 aug 2012 Nieuws

'Recessie zet versterkt door'

De recessie zet dit jaar niet alleen door, maar wordt ook dieper. Dat voorspelt de Stand van Nederland, de barometer voor de conjunctuur van Z24.
31 aug 2012 Nieuws

CPB vindt bezuinigingen fout

Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB) vindt dat Nederland niet moet bezuinigen. Hij doet deze oproep met een ingezonden brief op de site van de Financial Times en net voordat het CPB de nieuwste cijfers over de economie donderdag presenteert.
7 jan 2014 Kennis

Heffingskorting partner

Als de partner geen inkomen heeft, krijgt hij/zij de algemene heffingskorting door de Belastingdienst uitbetaald.
28 feb 2012 Kennis

Toeslagen

28 feb 2012 Kennis

Grensarbeiders

Personen die in het buitenland werken en in Nederland wonen, kunnen hun hypotheekrenteaftrek veelal niet effectueren. Dit omdat zij belast zijn in het land waarin zij werken. Voor grensarbeiders gelden soms bijzondere regels, die kunnen afwijken van de regeling in belastingverdragen.
28 feb 2012 Kennis

Verliesverrekening

Verliescompensatie tussen de boxen kan niet plaatsvinden. Een verlies in box 1 kan drie jaar teruggewenteld worden.
Getoond 821 tot 830 van 895. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.