Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

81 tot 90 van 8972.
30 dec 2014 Nieuws

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.
9 sep 2014
31 mrt 2014 Nieuws

Toelichting onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer in een richtinggevende brief over de vraag hoe de nettolijfrente onder kan worden gebracht in de tweede pijler binnen de voorwaarden van vrijwilligheid en fiscale hygiëne (voorkomen van onbelaste uitkeringen vanuit belast pensioenvermogen en vice versa) en in welk wetgevingstraject dit kan meelopen.
John Somers 3 sep 2014
5 dec 2016 Kennis

Rekenmodel: KEW beleggingsverzekering - doelkapitaal SEW

Het is mogelijk met fiscaal geruisloze voortzetting een KEW (beleggingspolis) voort te zetten in een SEW. Met onderstaand rekenmodel kan op basis van de KEW premie het doelkapitaal van de SEW berekend worden. Na omzetting mag het garantiekapitaal niet meer verhoogd worden. Wijzigingen van de inleg als gevolg van de rentestand (spaarhypotheek) is wel toegestaan.
2 sep 2014
14 aug 2014 Nieuws

Blok-hypotheek geen succes

Sinds de introductie anderhalf jaar geleden van de duohypotheek ('Blok-Hypotheek') is er geen enkele geldverstrekker die deze vorm als hypotheek aanbiedt, stelt Nu.nl op basis van een rondgang langs diverse geldverstrekkers.
Louk Willemsens 14 aug 2014
Wederom een voorbeeld dat de politiek totaal de plank mis slaat. Geen enkele affiniteit met de praktijk. Ook dit soort ideeën/maatregelen worden betaald met gemeenschapsgeld. (minister, top ambtenaren, Kamervragen etc....) Conclusie: Politiek moet eerst de markt benaderen om te beoordelen of en hoe zaken wellicht anders moeten worden gereguleerd. Nu het een flop is geworden, is de reactie dat het niet aan de politiek is om deze vorm in de markt aan te bieden.... Tja het is maar precies hoe blijkbaar uitkomt..........
Gerrit Hallema 14 aug 2014
De adviseur zou de Blokhypotheek nooit bij zijn cliënt te sprake brengen, omdat het een slecht advies voor cliënt zou betekenen en alleen maar extra lasten veroorzaakt. Begrijp dat ook niet hoe de minister Blok aan lagere lasten komt, zeker niet doorgerekend.
18 aug 2014 Helpdesk

Eigenwoningreserve en woningverbetering

Helpdeskvraag
Een relatie van ons heeft zijn woning verkocht (mei 2014) met een kleine overwaarde (€25.000). In oktober 2013 is relatie naar een andere koopwoning verhuisd (box 1 hypotheek €325.000). Relatie is nu voornemens een verbouwing van €25.000 door te voeren. Moet relatie nu eerst de eigenwoningreserve in mindering brengen op de box 1 schuld van €325.000 of mag hij dit verrekenen met de verbouwing?
Jean Louis Michielse 13 aug 2014
betreft het alleen in dat jaar of geld dat ook voor andere jaren?? ik zelf dacht ook andere jaren
5 dec 2016 Kennis

Boeterente rekenmodel

Bereken de boeterente van een tussentijdse aflossing van een bestaande hypotheek.
Willem Lugies 7 aug 2014
Da's handig hoor!
29 jan 2013 Nieuws

KEW fiscaal geruisloos omzetten naar SEW per 1 juli 2013

Helpdeskvraag
Een relatie van ons wenst zijn KEW (spaarhypotheek) om te zetten naar een SEW, maar vanwege een boeterente willen we pas 1 juli 2013 (einde huidige rentevaste periode) overstappen. Gegeven 'ronde getallen' voor het gemak: Hypotheek box 1: EUR 200.000, ingangsdatum 1 juli 1993 Ingangsdatum KEW: 1 juli 2004, garantiekapitaal EUR 150.000 Looptijd KEW: 30 jaar (tot 1 juli 2034) Kan omzetting na 1 april 2013?
H.H.M. Geul 10 jul 2014
Ter aanvulling op deze vraag: stel dat in dit geval de hypotheekrente lager wordt. Dan zou in principe de premie voor de spaarrekening hoger worden. Mag dit dan fiscaal wel?
7 jul 2014 Nieuws

Kamerbrief over standaardproducten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over standaardproducten. Daarin stelt de minister dat het op dit moment prematuur lijkt om zonder nader onderzoek aan de slag te gaan met het standaardiseren van financiële producten. AFM en ACM gaan nader onderzoek doen.
I.E. van der Leeden 7 jul 2014
Met name de overheid en de aanbieders hebben belang bij het standaardiseren van producten. Voor de klant betekent het een verschraling van het aanbod. De bemoeienis van de politiek gaat wat mij betreft hier veel te ver. Het goed uitleggen van productvoorwaarden en het adviseren volgens het ken-je-klant principe lijkt mij een taak waar het moderne onafhankelijke intermediair prima tegen opgewassen is. Veel onderzoek dus voor niets en als dit doorgaat een heel slecht perspectief voor de klant en de conurrentieverhouding tussen aanbieders (alleen de prijs is dan nog onderscheidend namelijk).
2 jul 2014 Nieuws

Tijdelijk verruimde schenkvrijstelling succesvol

Staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoordt op Kamervragen naar aanleiding van een eerdere brief over fiscale moties. Ook wordt ingegaan op de tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling.
2 jul 2014
19 jun 2014 Nieuws

Bijna de helft van de koopwoningbezitters is bereid om met verlies te verkopen

Het vertrouwen van potentiele starters en koopwoningbezitters is in het tweede kwartaal van 2014 toegenomen. De ING WoonIndex steeg met 3 punten naar 114, ruim boven de neutrale stand van 100. Vooral de verwachting over het aantal huizen dat wordt verkocht is gestegen. Daarnaast zet ook de verwachting dat de huizenprijzen gaan stijgen verder door. Ruim twee derde van de ondervraagden verwacht inmiddels een stijging. Dit is de hoogste score sinds 2008.
Armando E. Piers 19 jun 2014
Er ligt een schone taak voor de makelaars, die vaak nog denken in het jaar kruik te werken om nu eens echt voor hun klanten het onderste uit de kan te halen. Onze ervaring is, dat makelaars na een duidelijk gesprek langer hun best doen de juiste prijs voor de woning te realiseren en niet bij het eerste bod de verkoper maar te bewegen "ja" te zeggen, omdat vooral de makelaar al blij is met een bod! Dan kan het percentage "verkoop met verlies" met een rap tempo naar "nul" omdat er nog steeds een woning tekort is en de economie en de huizenverkoop aantrekt. Iedereen weer gelukkig en uiteindelijk ook de verkopende makelaar, die zijn courtage door de extra inspanning ook ziet stijgen!
Getoond 81 tot 90 van 8972. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.