Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

81 tot 90 van 8978.
21 jan 2014 Kennis

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.
Henri Mulderij 6 nov 2014
5 aug 2014 Nieuws

Veranderingen kindregelingen

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen. Of ze gaan op in andere regelingen.
Michelle van Gilst 27 okt 2014
...........
9 dec 2010 Nieuws

Einde maatregel lager gebruikelijk loon

In verband met de economische crisis was besloten dat de DGA bij een omzetdaling het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 lager mocht vaststellen. Met ingang van 1 januari 2011 is deze maatregel niet meer van toepassing.
Adam Molengraaf 10 okt 2014
11 jun 2014 Nieuws

Pleidooi voor versoepeling overgangsrecht hypotheken bij echtscheiding

De Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben in een gezamenlijke brandbrief aan Minister Blok aandacht gevraagd voor het probleem van gescheiden huiseigenaren, die (mogelijk) in de financiële problemen komen door de nieuwe strenge hypotheekregels (het annuïtair aflossen van het 'overgenomen' aandeel van de ex-partner in de eigenwoningschuld). In de brief komen ze ook met een mogelijke oplossing.
R. Berendsen 9 okt 2014
Einde relatie
1 okt 2014 Nieuws

Regeling eed of belofte financiële sector 2015

Via een website kan men reageren op een internetconsultatie "Consultatie van de Regeling eed of belofte financiële sector 2015". De voorgestelde regeling zal de bestaande Regeling eed of belofte financiële sector vervangen. De voorgestelde regeling brengt de reikwijdte in lijn met de groepen personen die op basis van de Wijzigingswet financiële markten 2015 een eed of belofte zullen dienen af te leggen.
3 okt 2014
30 dec 2014 Nieuws

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord.
12 sep 2014
9 sep 2014
31 mrt 2014 Nieuws

Toelichting onderbrengen nettolijfrente in de tweede pijler

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer in een richtinggevende brief over de vraag hoe de nettolijfrente onder kan worden gebracht in de tweede pijler binnen de voorwaarden van vrijwilligheid en fiscale hygiëne (voorkomen van onbelaste uitkeringen vanuit belast pensioenvermogen en vice versa) en in welk wetgevingstraject dit kan meelopen.
John Somers 3 sep 2014
28 feb 2018 Kennis

Rekenmodel: KEW beleggingsverzekering - doelkapitaal SEW

Het is mogelijk met fiscaal geruisloze voortzetting een KEW (beleggingspolis) voort te zetten in een SEW. Met onderstaand rekenmodel kan op basis van de KEW premie het doelkapitaal van de SEW berekend worden. Na omzetting mag het garantiekapitaal niet meer verhoogd worden. Wijzigingen van de inleg als gevolg van de rentestand (spaarhypotheek) is wel toegestaan.
2 sep 2014
14 aug 2014 Nieuws

Blok-hypotheek geen succes

Sinds de introductie anderhalf jaar geleden van de duohypotheek ('Blok-Hypotheek') is er geen enkele geldverstrekker die deze vorm als hypotheek aanbiedt, stelt Nu.nl op basis van een rondgang langs diverse geldverstrekkers.
Louk Willemsens 14 aug 2014
Wederom een voorbeeld dat de politiek totaal de plank mis slaat. Geen enkele affiniteit met de praktijk. Ook dit soort ideeën/maatregelen worden betaald met gemeenschapsgeld. (minister, top ambtenaren, Kamervragen etc....) Conclusie: Politiek moet eerst de markt benaderen om te beoordelen of en hoe zaken wellicht anders moeten worden gereguleerd. Nu het een flop is geworden, is de reactie dat het niet aan de politiek is om deze vorm in de markt aan te bieden.... Tja het is maar precies hoe blijkbaar uitkomt..........
Gerrit Hallema 14 aug 2014
De adviseur zou de Blokhypotheek nooit bij zijn cliënt te sprake brengen, omdat het een slecht advies voor cliënt zou betekenen en alleen maar extra lasten veroorzaakt. Begrijp dat ook niet hoe de minister Blok aan lagere lasten komt, zeker niet doorgerekend.
18 aug 2014 Helpdesk

Eigenwoningreserve en woningverbetering

Helpdeskvraag
Een relatie van ons heeft zijn woning verkocht (mei 2014) met een kleine overwaarde (€25.000). In oktober 2013 is relatie naar een andere koopwoning verhuisd (box 1 hypotheek €325.000). Relatie is nu voornemens een verbouwing van €25.000 door te voeren. Moet relatie nu eerst de eigenwoningreserve in mindering brengen op de box 1 schuld van €325.000 of mag hij dit verrekenen met de verbouwing?
Jean Louis Michielse 13 aug 2014
betreft het alleen in dat jaar of geld dat ook voor andere jaren?? ik zelf dacht ook andere jaren
Getoond 81 tot 90 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.