Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Reacties

61 tot 70 van 8978.
21 jan 2014 Kennis

Tegemoetkoming bij voortijdige afkoop SEW/KEW/BEW in bepaalde gevallen

De staatssecretaris van Financiën heeft een paar uitzonderingen omschreven, waarin geen belast intrestbestanddeel wordt vastgesteld indien een KEW/SEW/BEW voortijdig wordt afgekocht. Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, kunnen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, de KEW/SEW/BEW onbelast afkopen.
Edwin Zijdenbos 21 apr 2015
De tegemoetkoming ziet (onder voorwaarden) op het verlagen van de restschuld. Indien deze (reeds) uit eigen middelen is voldaan, komt men niet meer aan de tegemoetkoming in het besluit toe en is (voor zover aanwezig) het rentebestanddeel in de afkoopwaarde progressief belast.
C.P.H. Elfring 21 apr 2015
wanneer de eigen woning is verkocht, de restschuld uit eigen middelen is gefinancierd (dus geen restschuldfinanciering via een lening) en de KEW (aanvang 2008) vervolgens wordt afgekocht om de eigen middelen weer aan te zuiveren, is dit dan ook een tegemoetkoming en derhalve fiscaal vrijgesteld? Immers, er is wegens overdracht en inlossen hypotheek geen eigenwoningschuld meer aanwezig.
30 jun 2014 Helpdesk

Advieskosten restschuldfinanciering aftrekbaar?

Helpdeskvraag
Voor een relatie van ons hebben wij een financiering geregeld voor de restschuld die is ontstaan vanwege de verkoop van de voormalige koopwoning. De restschuld bedraagt €30.000 en onze advieskosten €550. De rente over de lening is aftrekbaar, maar zijn de advieskosten ook aftrekbaar, nu er geen koopwoning aanwezig is (relatie is gaan huren).
Niki de Wolff 21 apr 2015
omvat art. 3.120 ook de advieskosten? betreffende 1,5 % beperking betreft toch enkel de afsluitprovisie, voor zover ik de tekst letterlijk neem. Er staat niet letterlijk in de wet dat afsluitprovisie ook advieskosten betreft. Of kunt u mij aangeven waar ik dit uit (welk artikel of besluit) ik dit op zou kunnen maken?
10 apr 2015 Nieuws

Blijverslening

Om het voor ouderen mogelijk te maken hun huis levensloopbestendig te kunnen maken, heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een zogeheten blijverslening in de maak.
Harry Waaijenberg 10 apr 2015
Nou, ik vind het nog niet zo slecht. Althans: in basis. Ze hebben het idd niet over de situatie dat er nog een (geringe) hypotheek is, en dat is idd wel de praktijk. Als dit zou betekenen dat die hypotheeknemer op moet schuiven naar 2e hypotheek kan je het natuurlijk vergeten. Waarom zou er niet een investeerder zijn die hier wat mogelijkheden in gaat bieden, indien voldoende overwaarde. Misschien ook een opmaat naar een (beperkte) "verzilver hypotheek"? (zover zal het wel niet komen). En kom je met een dergelijke regeling ook niet in de knoop met de GHF?
10 apr 2015 Nieuws

Kamervragen ‘Ouderen in problemen door budgetpolis’

Naar aanleiding van ee artikel over budgetpolissen zijn kamervragen gesteld. Minister E.I. Schippers stelt dat bij het aangaan van een verzekering verzekeraars en verzekerden hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben.
Berend Tooms 10 apr 2015
Een hele domme minister, maar dat wisten we al.
10 apr 2015 Nieuws

Blijverslening

Om het voor ouderen mogelijk te maken hun huis levensloopbestendig te kunnen maken, heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een zogeheten blijverslening in de maak.
Berend Tooms 10 apr 2015
Ik snap er niets van, of? Je hebt een huis van 2 ton, daar zit nog een beetje hypotheek op, zeg 50K (niet ongebruikelijk, bijzonder gebruikelijk eigenlijk). Dat is de eerste hypotheek en die moet hiervoor dan maar "opschuiven"? Of gaan deze bureaucraten er van uit dat iedereen zijn/haar hypotheek afgelost heeft. Nou,, dat zal nog wel even duren, dus kansloos? Verder natuurlijk onbegrijpelijk dat de overheid dit gaat doen. Rente wel/niet aftrekbaar? Voor mij nog wel wat open eindjes.
9 apr 2015 Nieuws

Hoge Raad stelt vermogensrendementsheffing aan de kaak

In een uitspraak van de Hoge Raad wordt van het veronderstelde rendement van vier procent gezegd dat dit (op termijn) wellicht in strijd komt met artikel 1 van het EP indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last.
Gerben Heidstra 9 apr 2015
29 feb 2016 Nieuws

Rechtspraak kwijtschelding (deel) koopsom en overdrachtsbelasting

Verkoop woning met een WOZ-waarde van € 258.000 voor € 250.000, waarvan tegelijkertijd met de verkoop € 40.000 van de koopsom wordt kwijtgescholden, levert samenstel van rechtshandelingen op, stelt het Gerechtshof Amsterdam.
J.T.G.M. (Theo) Rietveld 31 mrt 2015
26 apr 2018 Kennis

Annuleringskosten hypotheek aftrekbaar?

Een belastingplichtige accepteert een offerte voor een lening. Hij kan binnen zes maanden van de offerte afzien tegen vergoeding van annuleringskosten. De belastingplichtige sluit een lening af bij een andere bank en moet annuleringskosten betalen.
Roy Kolmeijer 6 mrt 2015
17 feb 2015 Nieuws

Eindrappport Verzekering overlijdensrisico

Om voor bepaalde groepen het wegvallen van inkomen op te vangen bestaat vanuit de overheid de Algemene nabestaandenwet (de Anw). De Anw is in het verleden al ter discussie gesteld, onder meer omdat deze geen (directe) prikkel geeft tot arbeidsparticipatie terwijl dit wel in de geest is van veel sociale verzekeringen. Binnen dit onderzoek (CentERdata) is de centrale vraag in hoeverre het verzekeren van overlijdensrisico al niet voor een groot deel wordt opgepakt (of kan worden opgepakt) binnen de private verzekeringsmarkt (de zogenaamde derde pijler) in combinatie met nabestaandenregelingen binnen pensioenregelingen (de tweede pijler).
Berend Tooms 17 feb 2015
Vertil je er niet aan. Echt een drama. Mensen hebben geen idee waar ze het over hebben, in ieder geval niet daar waar het verzekeringen betreft. Adviseurs krijgen nog een sneer: Vrijwel geen enkele heeft kennis van de ANW. Lust u nog peultjes?
12 feb 2015 Nieuws

Recht op alleenstaande ouderkorting ondanks keuze voor voljaarspartnerschap!

Vragen en antwoorden Inkomstenbelasting Intermediairdagen.
Als ik vanaf bijvoorbeeld 1 maart geen fiscale partner meer heb door echtscheiding, maar we kiezen voor voljaarspartnerschap, heb ik dan nog wel recht op alleenstaande ouderkorting?
Erik Baijens 11 feb 2015
De alleenstaande ouderkorting bestaat overigens niet meer.
Getoond 61 tot 70 van 8978. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.