Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
17 apr 2013 Nieuws

Motie Voortman heroverweging 'Blok'-hypotheek kort leven beschoren

Dinsdag 16 april 2013 is de motie van Voortman in de Tweede Kamer besproken en verworpen.
10 apr 2013 Nieuws

Motie soepelere overgangstermijn voor omzetten hypotheken

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die regelt dat meer mensen gebruik kunnen maken van een overgangsregeling voor het omzetten van hypotheken. De motie was ingediend door Raymond Knops. Mensen die voor 1 april 2013 een aanvraag hebben ingediend voor het omzetten van hun aflossingsvrije hypotheek naar een spaarhypotheek, kunnen nu alsnog gebruik maken van een speciale overgangsregeling. Ze moeten dan kunnen aantonen dat ze voor 1 april om omzetting gevraagd hebben bij hun bank of verzekeraar, ze moeten een schriftelijk bericht kunnen overleggen waarin hun verzoek is afgewezen. Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder gemeld was dat het administratief niet meer geregeld kon worden voor 1 april.
5 apr 2013 Nieuws

Motie van het lid Klein over een startersregeling

Kamerlid Klein heeft een motie ingediend als voorstel voor het aanpassen van de Starterslening. Een Starterslening voldoet niet aan de eis 'annuïtair' aflossen, maar hier is eerder al 'fiscaal akkoord' voor verleend. Weekers heeft eerder al aangegeven in 2013 in overleg met SVn naar een structurele oplossing te zoeken.
5 apr 2013 Nieuws

Eigen bijdragen bewoners zorginstellingen verzacht

Mensen met spaargeld in zorginstellingen moeten een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Maar omdat dit soms onrechtvaardig uitpakt, past staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de nieuwe regels aan.
28 jan 2013 Nieuws

Schriftelijke reactie minister Blok over hypotheekrenteaftrek, aflossingstermijn en energiebesparing.

Minister Blok heeft een reactie gegeven op de motie van het lid Essers c.s. (zie 'Motie-Essers (CDA) c.s. over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie (EK 33.405, F').
9 jan 2013 Nieuws

Motie-Essers (CDA) c.s. over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie (EK 33.405, F)

In deze motie wordt de regering verzocht uiterlijk eind januari 2013 aan het parlement te rapporteren over onder meer: a. mogelijkheden om met behoud van de door de het kabinet voorgenomen beperking van de hypotheekrente-aftrek voor nieuwe gevallen toe te staan dat na 50 % aflossen van de lening de tweede 50 % alsnog ter vrije beoordeling staat van hypotheekgever en hypotheeknemer.
b. mogelijkheden om de aflossing over een langere termijn dan de nu gebruikelijke 30 jaren te spreiden.
c. mogelijkheden om energiebesparing in woningvoorraad te stimuleren.
10 dec 2012 Nieuws

Mogelijk uitstel tot 1 april 2013 voor omzetten aflosvrije hypotheken

Uitstel is verleend, zie gekoppeld bericht.
Er is een motie ingediend voor de mogelijkheid om tot 1 april 2013 hypotheken om te zetten onder thans geldende fiscale regels.
Getoond 21 tot 27 van 27. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.