Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 dec 2015 Nieuws

Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw

De (voorpublicatie) van de Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is beschikbaar. Met de Wet Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is in de Participatiewet een vrijlatingsregeling voor lijfrenten opgenomen ter bescherming van het pensioenvermogen in de derde pijler.
27 nov 2015 Nieuws

Besluit: Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M. In dit besluit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers. Dit besluit bevat de aanwijzing van een aantal regelingen als pensioenregeling.
30 okt 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
27 okt 2015 Nieuws

Besluit: Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

Een gewijzigd besluit vervangt het besluit van 3 juni 2014, nr. BLKB2014/194M en bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Onderdeel 4 is geactualiseerd in verband met de aanpassing van de wetgeving over executoriale verkoop van onroerende zaken. Verder is onderdeel 6.3.1 aangevuld met een voorwaarde. Tot slot is een voorwaarde in onderdeel 9.2 verduidelijkt en nader toegelicht.
9 okt 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit kapitaalverzekeringen bandbreedte

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M.
25 sep 2015 Nieuws

Twee uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in 2 verschillende uitspraken het beroep in cassatie ongegrond verklaard. Eén uitspraak ging over de verschuldigdheid van revisierente (waarbij de afkoopwaarde lager was dan de betaalde premies). In een andere uitspraak heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de aankoop van een kavel en de hypotheekrenteaftrek.
14 sep 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit Lijfrenten en pu's

Dit besluit wijzigt het besluit over de lijfrenten en periodieke uitkeringen van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. De wijziging voorziet in een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving.
8 sep 2015 Nieuws

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
20 jul 2015 Nieuws

Wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

In dit verzamelbesluit is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen en de inkomensafhankelijke regelingen. Voor banken geldt een uitbreiding van de informatieverplichtingen.
14 jul 2015 Nieuws

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

De Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder is vervangen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (hierna: Wet Flex-BV) met ingang van 1 oktober 2012 was het gewenst de oude regeling aan te passen.
Getoond 61 tot 70 van 97. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.