Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 feb 2016 Nieuws

AFM wijzigt Nrgfo Wft na consultatieronde

In de zomer van 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de aanpassing van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) geconsulteerd. Op de consultatie die van 7 juli tot en met 21 augustus 2015 duurde, zijn door de AFM 7 reacties ontvangen. De aanpassing treedt in werking op 1 april 2016.
12 feb 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten uitvoeringsregels ontslag

Als men een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient eerst een ontslagvergunning bij UWV aangevraagd te worden. Om toestemming te krijgen, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels in de procedure. Recent zijn twee wijzigingsbesluiten gepubliceerd als aanvulling op de 'Uitvoeringsregels' (versie november 2015).
29 jan 2016 Nieuws

Besluit Fiscale beleggingsinstelling

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr. 5544. De wijzigingen zijn de volgende. Voor de zogenoemde aandeelhoudersvereisten wordt verduidelijkt dat de juridische eigenaar in aanmerking moet worden genomen, ook bij een beperkt economisch belang. In de goedkeuring van ongelijke winstverdeling is het onderdeel over de zogenoemde aandelenklassen gewijzigd.
4 jan 2016 Nieuws

Diverse publicaties fiscale cijfers 2016

Vorige week zijn een drietal publicaties in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat hierbij om: 'Bijstellingsregeling directe belastingen 2016', 'Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns' en een 'Besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen'.
22 dec 2015 Nieuws

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons. Nog niet alle flatgebouwen zijn terdege onderzocht. Daarom stelt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht in voor galerijflats. Dit staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012 die in de Staatscourant gepubliceerd is.
3 dec 2015 Kennis

Besluit Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen.
3 dec 2015 Kennis

Wijzigingsbesluit Box 3

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013 (BLKB 2013/662M).
3 dec 2015 Nieuws

Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw

De (voorpublicatie) van de Ministeriële regeling vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is beschikbaar. Met de Wet Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw is in de Participatiewet een vrijlatingsregeling voor lijfrenten opgenomen ter bescherming van het pensioenvermogen in de derde pijler.
27 nov 2015 Nieuws

Besluit: Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M. In dit besluit wordt ingegaan op de pensioenopbouw van inkomende werknemers en de pensioenafwikkeling van uitgaande werknemers. Dit besluit bevat de aanwijzing van een aantal regelingen als pensioenregeling.
30 okt 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit wijziging Besluit Basisregistratie Personen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (BRP) in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
Getoond 61 tot 70 van 104. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.