Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 sep 2016 Nieuws

Wijziging betaalverzuimboete Motorrijtuigenbelasting

Via een (tijdelijke) wijziging van het 'Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)' is er sprake van een tijdelijke verlaging van de verzuimboete bij niet, gedeeltelijk niet, of te laat betalen van de verschuldigde Motorrijtuigenbelasting.
27 jul 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluiten loonheffingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M, over de tabel voor bijzondere beloningen, een studentenkaart, eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon. In dit besluit zijn de achterhaalde onderdelen uit het voorgaande besluit, over eindheffing en de pseudo-eindheffing voor hoog loon, niet meer opgenomen.
In het besluit BLKB2016/765M worden de wijziging beloningen - cafetariaregelingen - behandeld.
15 jul 2016 Nieuws

Publicatie MCD besluit

In de Nota van toelichting wordt uitgebreid ingegaan op de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn 'Mortgage Credit Directive' (MCD). De wetswijzigingen zijn donderdag 14 juli 2016 in werking getreden. Hieronder zijn een paar punten uitgelicht.
14 jul 2016 Nieuws

Ontwerpbesluit voor berekening 'quotumtekort'

In het ontwerpbesluit is onder meer het systeem inleenverbanden quotumregeling uitgewerkt. Het doel van dit systeem is om tijdens de eventuele activering van deze regeling mensen uit de doelgroep van de banenafspraak die werkzaam zijn als uitzendkracht of gedetacheerd zijn vanuit de sociale werkvoorziening mee te tellen bij de inlenende werkgever, dus daar waar zij daadwerkelijk aan het werk zijn. De Tweede Kamer, sociale partners, de uitzendbranche, sociale werkbedrijven en het kabinet hechten hier veel waarde aan omdat inleenverbanden een vaak gebruikt en succesvol middel zijn om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden.
23 jun 2016 Nieuws

Wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit en toeslagen

In deze wijzigingsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen ten behoeve van enkele uitvoeringsregelingen op het terrein van de fiscaliteit en toeslagen. In de regeling worden enkele wijzigingen toegelicht.
20 jun 2016 Nieuws

Wijzigingsbesluit: Inkoop van eigen aandelen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 18 oktober 2005, nr. CPP2005/1689M. Gewijzigd zijn enkele verouderde verwijzingen, ook is op sommige punten de redactie ter verduidelijking iets gewijzigd. Inhoudelijke wijziging is niet beoogd.
23 mei 2016 Nieuws

Zorgverzekering: basispakket 2017

Minister drs. E.I. Schippers heeft een ontwerpbesluit wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast heeft zij aangegeven dat de jaarlijkse bekendmaking van de hoogte van de nominale zorgpremie voor het volgende jaar met een week vervroegd wordt.
6 mei 2016 Nieuws

Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling

Naar aanleiding van het overleg met vertegenwoordigers van het pensioenveld is het overgangsrecht aangevuld (artikel I, onderdeel H). Dit artikel bepaalt onder meer dat de verplichting om het opgebouwde kapitaal in de opbouwfase volgens het life cycle principe te beleggen, uiterlijk 1 januari 2018 zal gaan gelden voor vrijwillige premieregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd als aanvullende voorziening (excedent-regeling) bovenop een basisregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst.
22 mrt 2016 Nieuws

Kamerbrief reparatie van het dagloon

Minister L.F. Asscher heeft in een Kamerbrief en een Ontwerpbesluit diverse reparatiewetgeving omschreven.

Zo wordt o.a. het Dagloonbesluit zodanig gewijzigd dat kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het dagloon.
18 mrt 2016 Nieuws

Besluit: Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

In dit besluit is de wetswijziging inzake de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met ingang van 2012 verwerkt en is het beleid geactualiseerd over de toepassing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.
Getoond 51 tot 60 van 104. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.