Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 dec 2014 Nieuws

Stakingslijfrente en echtscheiding?

In verband met een staking van zijn onderneming heeft een ondernemer daarbij een stakingslijfrente afgesloten bij een verzekeraar. In verband met een echtscheiding, kwam de vraag naar voren of deze lijfrente onderling verdeeld kan worden, of dat deze 'verknocht' is aan de toenmalige ondernemer.
8 dec 2014 Nieuws

Informatieverplichting verzekeraars en voormalige ANBI’s

In het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 worden twee renseigneringsverplichtingen opgenomen. Diverse financiële ondernemingen, uitvoerders van derdenbedingen en voormalige ANBI's (algemeen nut beogende instellingen) hebben een renseigneringsverplichting.
5 dec 2014 Nieuws

Nieuw besluit: Woning in aanbouw

In twee arresten van 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet geen hypotheekrenteaftrek toestaat voor een woning tot het moment van heien of het leggen van de fundering. In een Kamerbrief (BP2015) was reeds toegezegd dat de Belastingdienst soepeler om zou gaan met nieuwbouw. Dit is nu in een besluit nader vastgelegd.
17 nov 2014 Nieuws

Publicatie besluit verruimde schenkvrijstelling woning in aanbouw

De eerdere toezegging voor een versoepeling van de toepassing van de verhoogde vrijstelling voor een woning in aanbouw is in een besluit vastgelegd.
11 nov 2014 Nieuws

Wijziging ontslagbesluit (ontslagvolgorde zorg)

Minister Asscher heeft de regels aangepast voor het bepalen van de ontslagvolgorde in de zorg. Met deze regeling wordt een wijziging in het Ontslagbesluit doorgevoerd met betrekking tot de regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij het vervallen van arbeidsplaatsen binnen categorieën uitwisselbare functies die worden vervuld op het terrein van de zorg.
29 okt 2014 Nieuws

Merendeel werkgevers ziet sectorpremie WW in 2015 dalen

Het merendeel van de werkgevers betaalt volgend jaar een lagere sectorpremie, waarvan o.a. de WW-uitkering wordt betaald. De gemiddelde sectorpremie neemt in 2015 af met 0,52 procent af tot 2,16 procent. De daling is het gevolg van het beginnend herstel van de economische crisis. Het aantal uitkeringen daalt licht, waardoor de WW-lasten lager zijn. De daling geldt niet voor alle werkgevers. Voor 47 sectoren daalt de premie en voor 14 sectoren stijgt deze.
28 okt 2014 Nieuws

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Dit besluit bevat een aanpassing van het besluit van 25 mei 2010, nr. DGB2010/878M. In dit besluit is het beleid opgenomen over de voorkoming van dubbele schenk- en erfbelasting vanaf 2010 en de toepassing van artikelen 2 en 3 van de Successiewet.
22 okt 2014 Nieuws

Aanmerkelijk belang en uw voorlopige aanslag 2014

Vanaf 1 januari 2014 is het tarief voor het inkomen uit aanmerkelijk belang gewijzigd. Over een bedrag tot en met € 250.000 betaalt u 22% inkomstenbelasting. Deze wijziging is niet opgenomen in de 'voorlopige aanslag 2014'. Hierin is uitgegaan van 25%, meldt de Belastingdienst.
21 okt 2014 Nieuws

Tabel kinderopvangtoeslag 2015

Het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 en de bijbehorende ministeriële regeling zijn gepubliceerd. Hiermee staan voor 2015 de maximum uurprijzen voor de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag vast. De inkomensklassen in de toeslagtabel en de maximum uurprijzen worden geïndexeerd volgend jaar.
Getoond 41 tot 50 van 108. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.