Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 dec 2013 Nieuws

Uitspraak rechtbank Gelderland over bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer te nemen

Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling tijdig was aangepast aan de met ingang van 1 juni 1999 in werking getreden Wet fiscale behandeling van pensioenen (het Witteveenkader). Na geconcludeerd te hebben dat de regeling niet tijdig is aangepast, oordeelt de Rechtbank dat niet de gehele pensioenaanspraak moet worden belast maar slechts dat deel van de aanspraak dat in het licht van het Witteveenkader een bovenmatig karakter draagt.
11 dec 2013 Nieuws

Startersleningen in 2014?

Helpdeskvraag
Begin dit jaar is een besluit uitgebracht voor Startersleningen met een tijdelijke goedkeuring:
"De Starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning."

Is er meer bekend over een verlenging?
20 nov 2013 Nieuws

Besluit overgangsregeling omzettingen van bestaande kapitaalverzekeringen box 3

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën de goedkeuring en voorwaarden van omzettingen bestaande kapitaalverzekeringen box 3 naar een KEW, SEW of BEW's nader omschreven.
30 okt 2013 Kennis

VPBWI, Besluit over gevolgen huwelijksvermogensrecht

Sinds 2012 geldt nieuw huwelijksvermogensrecht. De bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten zijn daarbij gewijzigd (artikel 1:87 BW).
30 okt 2013 Kennis

BLKB2013-1910M, KI, Leidraadwijziging 2013

De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met de mogelijkheid om de beslagvrije voet onder voorwaarden met terugwerkende kracht te laten toepassen en de mogelijkheid voor de belastingschuldige om toepassing van de beslagvrije voet te verzoeken als een overheidsvordering is gedaan.
29 okt 2013 Kennis

DGB 2013/70M 30% regeling

Met ingang van 1 januari 2012 is de 30%-regeling op verschillende onderdelen aangepast.
24 okt 2013 Kennis

Actualisering besluit inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleidsstandpunt over de tijdigheid van een verzoek om een voorlopige aanslag of een aangifte en een goedkeuring voor de waardering van achtergestelde deposito’s en vorderingen op de DSB Bank NV op peildata 1 januari 2012 en 2013.
11 sep 2013 Kennis

DGB2010/3057M

Getoond 91 tot 100 van 118. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.