Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 jul 2015 Nieuws

Claim tweelingbroer vrijstelling Successiewet als partner mislukt

Een belastingplichtige had een rechtzaak aangespannen omdat hij zich op het standpunt stelde dat hij als partner van zijn (overleden) tweelingbroer wenste aangemerkt te worden, waarbij dan de verhoogde vrijstelling voor partners zou gelden. Er is volgens eiser sprake van ongelijke behandeling omdat de termijn van 6 maanden onderscheid maakt tussen erflaters met een mediane overlevingstijd na diagnose van korter dan 6 maanden en erflaters met een langere mediane overlevingstijd.
3 jul 2015 Nieuws

Kamervragen over uiteenlopende eisen aan het recht op nabestaandenpensioen

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoorden op Kamervragen over uiteenlopende eisen aan het recht op nabestaandenpensioen door pensioenuitvoerders. In een Kifid uitspraak wordt een claim op een partnerpensioen door de nabestaande afgewezen.
11 sep 2013 Kennis

Besluit verdeling gemeenschap samenwoners inzake overdrachtsbelasting

Dit besluit bevat een actualisering en samenvoeging van het geldende beleid op het terrein van artikel 15, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. In onderdeel 3.2. is een nieuwe goedkeuring opgenomen.
28 feb 2012 Kennis

Gewoon samenwonen

Naast het huwelijk en het geregistreerd partnerschap bestaat ook nog altijd het 'gewone' samenwonen. Voor deze samenwoners is het wenselijk dat zij vermogensrechtelijke zaken regelen in een samenlevingscontract.
Getoond 11 tot 14 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.