Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
30 sep 2015 Nieuws

Nieuwe documenten internationale waardeoverdrachten pensioenen

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben gezamenlijk geactualiseerde handleidingen met modelvragenlijsten voor internationale waardeoverdrachten gepubliceerd.
30 jun 2015 Nieuws

Extra informatie over renterisico

Er is aanleiding de informatievoorziening over het effect van een sterk fluctuerende rente op het aan te kopen pensioen verder aan te scherpen. Het extreme monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft immers laten zien dat de rente ook tot nooit eerder vertoonde niveaus kan dalen. Dat heeft een negatief effect voor deelnemers aan een beschikbare premieregeling of kapitaalovereenkomst die in zo’n periode van lage rente een pensioenuitkering moeten aankopen.
25 jun 2015 Nieuws

Besluit aanpassing regels waardeoverdracht

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven met betrekking tot het ontwerpbesluit in verband met aanpassing regels waardeoverdracht. Zij geeft aan dat het maximum van de bijbetaling bij waardeoverdrachten voor alle werkgevers te laten gelden.
20 mei 2015 Nieuws

Wet pensioencommunicatie aangenomen

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit. De Tweede Kamer steunde onlangs ook al voltallig het voorstel van Klijnsma.
15 mei 2015 Nieuws

Kamervragen ‘Geen compensatie voor korting op AOW-toeslag’

Staatssecretaris J. Klijnsma geeft antwoord op Kamervragen over het korten van de AOW-toeslag ingeval van afkoop kleine pensioenen. Tevens geeft zij aan dat 'reparatie'wetgeving volgt.
15 mei 2015 Nieuws

Opnieuw kamervragen afkoop kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma geeft antwoord op kamervragen over “de pensioenuitkering en afkoop klein pensioen op verjaardag”.
5 mei 2015 Nieuws

Nieuw rapport 'Keuzevrijheid in pensioenen'

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam heeft de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en consequenties van de introductie van keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Het onderzoek is gepubliceerd in de vorm van een e-boek met de titel ‘Keuzevrijheid in pensioenen. Voor werknemer of werkgever, individueel of collectief?’.
4 mei 2015 Nieuws

Kamervragen beheer en uitvoering van pensioenvermogens in het buitenland

Bij de beantwoording van de vragen gaat het om werkgevers die een Nederlandse pensioenregeling laten uitvoeren door een pensioenfonds uit een andere lidstaat en wordt ingegaan op pensioenregelingen die in Nederland door een pensioenfonds worden uitgevoerd maar waarbij taken zoals het vermogensbeheer worden uitbesteed naar een andere lidstaat. De lagere kosten van een sponsorgarantie spelen ook een rol.
2 mrt 2015 Nieuws

Kamervragen over opt-out op verplicht aanvullende pensioenregeling

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de pleidooi van de AFM voor een opt-out op de verplichte aanvullende pensioenregeling.
25 feb 2015 Nieuws

Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Update
Met de tweede nota van wijziging wordt een aanpassing doorgevoerd voor waardeoverdracht van pensioenaanspraken, waarbij de oude pensioenuitvoerder tevens een nettopensioenregeling uitvoerde.
Getoond 71 tot 80 van 569. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.