Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 feb 2015 Nieuws

Wijzigingsbesluit in de maak voor 'Afkoopsom klein pensioen'

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft in een Kamerbrief aangegeven het Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten (Inkomensbesluit) te wijzigen en te regelen dat de afkoopsom klein pensioen volledig wordt vrijgelaten.
16 feb 2015 Nieuws

Ontwerpbesluit aanpassing regels bij waardeoverdracht

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht is gepubliceerd.
3 feb 2015 Nieuws

Netto pensioen box 1 of box 3?

Is de uitkering van het netto pensioen belast in box 1?
13 jan 2015 Nieuws

Visie AFM op pensioenstelsel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dinsdag 13 januari haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel gepubliceerd. Hiermee levert zij haar bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog en kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer.
2 jan 2015 Nieuws

Beknopt overzicht pensioen 2015

In een verkort overzicht de wijzigingen voor 2015: Wet aanpassing Financieel Toetsingskader, Pensioen en bijstand, Verzamelwet Pensioenen 2014 en Tijdelijke regeling AOW.
19 dec 2014 Nieuws

Bescherming pensioenopbouw zelfstandigen voor vermogenstoets in de bijstand

Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een Kamerbrief over de bescherming van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen voor de vermogenstoets in de bijstand. Zo wordt er een 'vermogensgrens' (pensioenaanspraak) en 'toetsingsperiode' besproken.
15 dec 2014 Nieuws

Effecten aanpassing pensioenregels 2015: een toelichting

Naar aanleiding van een aantal vervolgvragen bij de eerdere CPB Notitie over de generatie- en premie-effecten van aanpassing van de pensioenregels in 2015 heeft het CPB een toelichting geschreven.
8 dec 2014 Nieuws

Generatie- en premie-effecten aanpassing pensioenregels 2015

Het CPB is gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van de regels voor pensioenfondsen per 1 januari 2015 en enkele alternatieven.
1 dec 2014 Nieuws

Voortgang verkenning inzet pensioen voor aflossing woningschuld

Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor de aflossing van de woningschuld beschreven.
Getoond 71 tot 80 van 557. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.