Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
18 jul 2014 Nieuws

Gemeenten zetten in op startersleningen

De pas gevormde colleges van B en W besteden in hun coalitieakkoorden geregeld expliciet aandacht aan startersleningen om de woningverkoop te stimuleren. Ook willen zij de komende 4 jaar inzetten op levensbestendig bouwen en wonen.
19 mrt 2014 Nieuws

Terugkoop Koopgarantwoningen ook in 2013 beperkt

Het aantal terugkopen van Koopgarantwoningen bleef in 2013 beperkt tot 4% van de Koopgarantvoorraad. In 2013 verkochten 155 woningcorporaties en 15 ontwikkelaars 3.500 woningen met Koopgarant. Het aanbod van Koopgarantwoningen door corporaties daalde, maar de vraag onder starters bleef.
19 nov 2013 Nieuws

Politieke partijen komen met suggesties voor woningmarkt

Vooruitlopend op het Tweede Kamerdebat over de woningmarkt komen diverse politieke partijen met suggesties.
- D66: eerder NHG hypotheek voor ZZP-ers
- VVD: evaluatie hypotheekregels
- ChristenUnie: starterscontract
- PvdA: verhoging inkomensgrens sociale huur
2 sep 2013 Nieuws

VEH: Starter spaart voor eerste eigen huis

Ruim driekwart van de mensen die binnen nu en een jaar hun eerste eigen huis willen kopen is hiervoor aan het sparen. Ongeveer de helft van deze groep kopers zet daarvoor een bedrag van tussen 50 en 300 euro per maand opzij. Zie link voor kwartaalbericht over de actuele situatie op de woningmarkt van Vereniging Eigen Huis.
2 jul 2013 Nieuws

Nieuwe impuls voor startersleningen

Per 1 juli 2013 heeft de provincie Noord-Brabant zes miljoen euro beschikbaar voor Startersleningen. De provincie heeft onlangs een deelnemingsovereenkomst voor gesloten met SVn. Het Brabants Startersfonds is bestemd voor gemeenten in Noord-Brabant die zelf een Startersregeling voeren, maar ook voor gemeenten die een Starterslening willen gaan invoeren. De provincie stelt geen aanvullende eisen voor de lening, zodat de gemeenten zelf hun doelgroep of koopgrenzen kunnen bepalen.
3 mei 2013 Nieuws

Woningtransacties analyse

Sinds 2009 is het aantal verkochte woningen met ongeveer een derde gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal verhuisde doorstromers uit een koopwoning is ten opzichte van drie jaar geleden bijna gehalveerd. Het aantal verhuisde starters bleef vrijwel onveranderd. In deze factsheet worden de verschillen belicht.
12 apr 2013 Nieuws

Rapport 'Wonen in ongewone tijden'

Het WoON is een periodiek terugkerend onderzoek dat door het Ministerie van BZK in samenwerking met het CBS wordt uitgevoerd. De belangrijkste onderwerpen zijn de actuele woonsituatie, de woonlasten, de gerealiseerde verhuizingen in de 2 jaar voorafgaand aan de enquête en - in het geval er verhuisplannen bestaan - de woonwensen. Zie download voor volledig rapport.
14 feb 2013 Kennis

Themanummer: Stimulering eigen woning bezit

Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Stimulering eigen woningbezit'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw vakkennis op te frissen.
24 jan 2013 Nieuws

Blok heeft geen alternatief voor woningmarkt

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft geen alternatieven voor het geval dat de woningmarkt halverwege dit jaar niet aantrekt. Dat zegt hij op BNR.
10 jan 2013 Nieuws

NVM: Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed

Ruim 30% meer verkopen in laatste kwartaal Het uitstekende laatste kwartaal van 2012 heeft de verkopen op de woningmarkt in het afgelopen jaar bijna goed gemaakt. In het vierde kwartaal werden naar schatting bijna 34.000 woningen verkocht, waarvan ruim 25.000 door NVM-makelaars. Dit is 31,8% meer dan in het derde kwartaal. Uiteindelijk zijn er over heel 2012 circa 115.000 woningen verkocht, waarvan ruim 85.000 door NVM-makelaars. Dat zijn er 4,1% minder dan een jaar geleden. De prijzen staan blijvend onder druk: gemiddeld wordt een woning nu voor 207.000 euro verkocht, 6,7% minder dan een jaar eerder. Sinds de kredietcrisis zijn de woningprijzen gemiddeld met 15,9% gezakt. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2012, die vandaag wordt gepresenteerd*. * De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.
Getoond 21 tot 30 van 43. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.