23 sep 2016 Nieuws

NVB pleit voor verlaging toetsrente

De toetsrente van 5% waarmee hypotheekverstrekkers de leencapaciteit van klanten bepalen kan omlaag om deze zo beter aan te laten sluiten bij de actuele rentestand geeft de NVB aan als voorstel in een reactie op de 'Consultatie Regeling Hypothecair Krediet'. Wel zou die toetsrente dan ook moeten gaan gelden voor rentevastperiodes langer dan 10 jaar. Nu wordt bij het bepalen van de leencapaciteit voor hypotheken met een rentevaste periode langer dan 10 jaar nog gerekend met de actuele rente.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door de lage rente kiezen veel klanten voor een lange rentevaste periode. Dit vindt NVB een positieve ontwikkeling, omdat de klant voor lange tijd zekerheid heeft over zijn lasten en minder afhankelijk is van renteschommelingen. Maar doordat bij het berekenen van de leencapaciteit wordt uitgegaan van de actuele rente kan de klant meer lenen dan wanneer hij de rente voor kortere tijd vastzet. In het huidige exceptionele renteklimaat ontstaat zo een prikkel om te kiezen voor een langere rentevastperiode. De lage rente leidt tot verruiming van de leencapaciteit waardoor mensen geprikkeld worden om hogere schulden aan te gaan. De NVB vindt dat onwenselijk en doet daarom het voorstel de toetsrente ook te laten gelden voor een rente periode langer dan 10 jaar.

Download: "Consultatiereactie" (pdf, 1 pagina)

 

Bron: NVB

 

FINTOOL: Sinds 1 juli 2013 staat de toetsrente op 5%. Tot en met het eerste kwartaal van 2014 stelde de NVB de toetsrente vast. Vanaf het tweede kwartaal 2014 stelt de AFM de toetsrente vast.

Lees ook…

Overheid: Consultatie Regeling hypothecair krediet 2017

Consultatie van de regeling hypothecair krediet 2017 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2017 en aanpassing van de berekening van de toegestane financieringslast onder meer voor hypothecair krediet dat is bedoeld voor meerdere consumenten. De Regeling hypothecair krediet 2017 zal op 1 januari 2017 in werking treden. De inkomenstabellen zullen worden ingevoegd na Prinsjesdag.

Toetsrente hypotheken voor 4e kwartaal 2016

De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2016 vastgesteld op 5%.

Uw mening

 
Edwin Bond
23 sep 2016
Goh, wat een hypocriete moraalridders zeg! Als een klant bijv. kiest voor 30 jaar vast dan gaan we dus niet langer toetsen op nu 2,65% maar op pakweg 4%. Geen enkel renterisico maar volgens de NVB toch een foute prikkel om veel te lenen. Wie kan dit mij uitleggen?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.