Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

1 tot 10 van 1565.
22 jul 2024 Nieuws

Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2025

Op grond van het Besluit Wfsv stelt UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WGA en de individuele premie ZW. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2025.
22 jul 2024 Nieuws

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gaan in 2025 omhoog

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren gaan omhoog. De gemiddelde premie van de WGA stijgt met 0,06 procentpunt naar 0,83% in 2025. Bij de Ziektewet gaat de gemiddelde premie omhoog met 0,05 procentpunt, naar 0,50%.
19 jul 2024 Nieuws

Werkloosheid juni 2024

In juni waren 370 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is, net als in mei, 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden bijna niet veranderd. Het aantal werkenden nam in deze periode toe met gemiddeld 5 duizend per maand.
17 jul 2024 Nieuws

Resultaten banenafspraak 2023

Sinds 2013 hebben werkgevers in totaal 85.665 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het aantal banen is in 2023 licht gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar blijft achter bij de doelstelling.
15 jul 2024 Nieuws

Wet invoering rouwverlof

Aan de Tweede Kamer is een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties met minderjarige kinderen (Wet invoering rouwverlof) toegezonden.
28 jun 2024 Nieuws

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (internetconsultatie)

Deze wijziging lost een ervaren hardheid op in de manier waarop het dagloon voor de WIA wordt vastgesteld. Het gaat daarbij om WIA-gerechtigden die instromen via de Ziektewet (ZW) na een ziekmelding vanuit de WW.
28 jun 2024 Nieuws

Wetsvoorstel Participatiewet in balans

Dit is het wetsvoorstel voor de wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans).
24 jun 2024 Nieuws

Werkloosheid mei 2024

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.
24 jun 2024 Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
24 jun 2024 Nieuws

Financiële Ondersteuning voor Zorgmedewerkers met Post-COVID

Zorgmedewerkers met post-COVID klachten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.
Getoond 1 tot 10 van 1565. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.