Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 nov 2015 Nieuws

Te weinig aandacht bij UPO voor tegenvallende resultaten

Informatie over het te bereiken inkomen na pensionering kan voor bepaalde groepen te optimistisch zijn, zeker naarmate de deelnemer verder van zijn pensioen afstaat. De AFM heeft op basis van CBS- en DNB-cijfers onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen. Op basis van de huidige bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en mijnpensioenoverzicht.nl is het niet altijd mogelijk een realistisch beeld te krijgen van de ontwikkeling van de toekomstige pensioenuitkering, aldus AFM.
11 feb 2015 Nieuws

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.
11 jul 2014 Nieuws

VKG borgt zorgplicht van MKB-adviseurs door samenwerking met Risk Explorer

Een onvolledig of inadequaat verzekeringsadvies kan verstrekkende gevolgen hebben voor een onderneming. En daarmee ook voor de zakelijke adviseur. Wet- en regelgeving, maar ook toezichthouders stellen in toenemende mate randvoorwaarden aan de opbouw en kwaliteit van het advies van MKB-adviseurs. VKG, de full serviceprovider uit Hoorn, wil aangesloten intermediairs ondersteunen bij het bedrijfsmatige adviesproces. Daarom zijn VKG en Risk Explorer BV per 1 juni jl. een exclusief partnership aangegaan.
28 aug 2012 Nieuws

‘Verzekeraars zijn geen banken’

De koepel van Europese brancheorganisaties in het verzekeringswezen, Insurance Europe, vindt dat in de methodiek van de internationale verzekeringstoezichthouder IAIS om te bepalen welke verzekeraars bij financiële problemen een systeemrisico met zich meebrengen, niet deugt.
22 aug 2012 Nieuws

Tegenpartijrisico pensioenfondsen gering

Het tegenpartijrisico voor pensioenfondsen als gevolg van de verlaagde kredietwaardigheid van banken is op dit moment beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van DNB.
2 jan 2012 Nieuws

Geen hypotheek of verzekering voor ex-kankerpatiënten

Jonge mensen die genezen zijn van kanker hebben grote problemen om een levensverzekering of een hypotheek te krijgen. Vaak worden ze geweigerd of moeten ze een fors hogere premie betalen, ook als de ziekte al langer geleden is.
11 jul 2011 Nieuws

‘Banken moeten activiteiten kunnen scheiden’

Het zogenaamde bankenplan ter waarborging van de financiële stabiliteit is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de maatregelen moeten banken hun activiteiten in crisistijden snel kunnen opsplitsen.
14 apr 2011 Nieuws

Verzekeringsrisico’s voor lege kantoorpanden

Aon Risk Solutions waarschuwt voor de gevolgen van langdurige leegstand van kantoorpanden. De leegstand kan effect hebben op de dekking, herbouwwaarde en verzekeringspremies. Bovendien neemt de kans op schades bij langdurige leegstand toe.
30 mrt 2011 Nieuws

SEO: Schaf NHG snel af

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) drijft de huizenprijs op en betekent een enorm risico voor de belastingbetaler, die uiteindelijk garant staat voor de leningen. De regeling moet dan ook zo snel mogelijk worden afgeschaft.
21 jan 2011 Nieuws

Risiconiveau Europese verzekeringsmarkt blijft hoog

De Europese verzekerings- en pensioenfondsenbranche herstelt langzaam, maar de risico’s voor de markt blijven hoog. Dat stelt de Financial Stability Committee van de Europese toezichthoudersorganisatie CEIOPS. CEIOPS is op 1 januari opgegaan in het nieuwe EIOPA.
Getoond 1 tot 10 van 16. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.