Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 mrt 2017 Nieuws

Lagere lasten bij afkoop KEW en voortzetting in annuïteitenhypotheek?

Kennisdocument: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
Wellicht wel het belangrijkste item van Belastingplan 2017 voor hypotheekadviseurs. Het amendement om de jaren-eis voor KEW's te laten vervallen, is door de Tweede Kamer aangenomen. Onder voorwaarden is het dan mogelijk de afkoopwaarde op de bestaande eigenwoningschuld in mindering te brengen, zonder dat aan de jaren-eis voldaan hoeft te worden. Een hypotheekgever kan dan bijvoorbeeld zijn/haar hypotheek op basis van een annuïteitenhypotheek voortzetten en mogelijk in een lagere klasse (LTV) terecht komen vanwege deze aflossing. Maar, is dit interessant? In een rekenmodel wordt dit scenario uitgewerkt.
Alert
Het voorstel dient nog door de Eerste Kamer aangenomen te worden en tevens dient nog een ingangsdatum vastgesteld te worden. Toch is het verstandig om lopende 'afkoopverzoeken' nader te beoordelen vanwege het mogelijk onbelast af kunnen kopen, in plaats van belast. Anderzijds kunnen er argumenten zijn om (toch) belast af te kopen, mits dit maar in het adviesrapport nader vastgelegd wordt.
9 feb 2017 Nieuws

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen.
21 jan 2014 Nieuws

Amendementen ingediend voor langere aftrek rente restschuld en verval jareneis KEW

Update - zie onderaan artikel (21-11-2012)
Wijzigingen van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) zijn via een amendement aangevraagd. Er is een amendemente ingediend voor het verlengen van de rente aftrek voor restschulden van 5 jaar naar 10 jaar en en een amendement voor het laten vervallen van de jareneis bij een KEW, waarbij de afkoopwaarde gebruikt wordt voor aflossing hypotheekschuld.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.