1 apr 2021 Nieuws

Kostentransparantie pensioenfondsen

Meer dan de helft van de pensioenfondsen rapporteert in het jaarverslag niet op correcte wijze over de gemaakte kosten. Daarnaast is de toelichting op de kosten soms erg beperkt. Dat maakt het lastig te duiden waarom het ene fonds beduidend hogere kosten maakt dan het andere. Dit blijkt uit analyse door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 166 jaarverslagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het kort

  • Onderzoek onder vrijwel alle pensioenfondsen
  • Kosten in meerderheid jaarverslagen niet correct weergegeven
  • Hogere kosten kunnen goede redenen hebben
  • Weinig fondsen relateren kosten aan baten
  • Transparantie ook belangrijk vanwege nieuw pensioenstelsel

Kosten in meerderheid jaarverslagen niet correct weergegeven

Van de onderzochte pensioenfondsen blijken 90 de gemaakte kosten niet op de juiste wijze in het jaarverslag opgenomen te hebben. De gemaakte fouten variëren. Soms ontbreken de verplichte cijfers, maar vallen ze indirect wel af te leiden. In een op de vijf jaarverslagen ontbreekt bepaalde verplichte informatie over kosten in zijn geheel. De wet schrijft gedetailleerd voor hoe pensioenfondsen moeten rapporteren over hun kosten.

Hogere kosten kunnen goede redenen hebben

Alle pensioenfondsen tezamen maken ongeveer 9 miljard euro aan kosten per jaar: voor bedrijfsvoering, vermogensbeheer en transacties. Dat komt neer op bijna 0,6% van het totaal belegde pensioenvermogen. Maar de kosten per deelnemer verschillen soms sterk tussen pensioenfondsen. ‘Voor bovengemiddelde kosten kan een goede reden zijn, een hoger serviceniveau bijvoorbeeld,' zegt Jos Heuvelman, bestuurslid van de AFM.

De snelheid van klachtenafhandeling, de mate van persoonlijk contact, complexere beleggingen, het bewust spreiden van risico’s of het najagen van hogere rendementen: het kunnen allemaal redenen zijn voor hogere kosten. Juist daarom is het belangrijk dat pensioenfondsen daar transparant over zijn. Dat onderschrijft de pensioensector zelf ook. De Pensioenfederatie heeft concrete aanbevelingen opgesteld voor het rapporteren en het geven van een gedegen toelichting.

Weinig fondsen relateren kosten aan baten

Toch legt nog geen kwart van de fondsen in het jaarverslag een relatie tussen kosten en serviceniveau of complexiteit van de pensioenregeling. En minder dan een derde maakt duidelijk hoe vermogensbeheerkosten samenhangen met hogere risico’s en rendementen. Dergelijke informatie kan belanghebbenden van het fonds helpen bij een goed oordeel over de hoogte van de kosten en het stellen van de juiste vragen.

 

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kwartaalcijfers pensioenfondsen (Q4-2020)

In het vierde kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen opnieuw verbeterd. Het pensioenvermogen steeg met EUR 94 miljard naar EUR 1.691 miljard. De verplichtingen stegen in hetzelfde kwartaal met EUR 12 miljard naar EUR 1.687 miljard. Doordat het vermogen sterker steeg dan de verplichtingen verbeterde de financiële positie. Dat meldt DNB.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 apr 2021

Laatst gewijzigd

1 apr 2021