12 feb 2021 Nieuws

Handreiking taxatiemodellen

Minister K. H. Ollongren stuurde de Tweede Kamer een Kamerbrief met de 'Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop'.
Vanuit verschillende hoeken zijn eerder zorgen geuit over de kwaliteit van woningtaxaties.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doorlopend toezicht

Betrokken partijen bij de aankoop van een huis kunnen allemaal belang hebben bij een taxatiewaarde die ten minste de koopsom is, omdat dit de kans vergroot dat de aankoop van de woning doorgaat. Een taxateur kan daarom druk ervaren om minimaal de koopsom te taxeren. Het is belangrijk dat een taxateur als professional weerstand kan bieden aan deze druk. Daar waar de taxateur bedoeld of onbedoeld onvoldoende weerstand kan bieden aan deze druk, moet hij of zij daarop worden aangesproken vanuit een effectief functionerend doorlopend toezicht. Goed doorlopend toezicht is dan ook essentieel voor een goede kwaliteit van woningtaxaties en het verbeteren van de onafhankelijke positie van de taxateur.

NRVT

In 2015 is een centraal register opgericht voor vastgoedtaxateurs: het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT voert doorlopend toezicht uit op de taxatiesector.

Nieuw modeltaxatierapport sector

Het NRVT heeft in samenwerking met onder andere brancheorganisaties en hypotheekverstrekkers een vernieuwd modeltaxatierapport ontwikkeld. Vanaf 1 juli a.s. gaan alle NRVT-taxateurs werken met het nieuwe modelrapport ‘Wonen 2021’.

Hybride taxeren

Op 29 mei 2020 heeft de Europese Bankautoriteit de richtsnoeren over initiëring en monitoring van leningen vastgesteld. De richtsnoeren zullen 30 juni a.s. van kracht worden. Vanaf die datum is het voor bancaire hypotheekverstrekkers niet meer mogelijk om enkel gebruik te maken van een modelmatige waardering bij het verstrekken van een hypothecair krediet. De richtsnoeren laten wel ruimte voor een zogenaamde hybride taxatie. Dit betreft een taxatievorm waarbij een modelmatige waardering het uitgangspunt is, die vervolgens door een taxateur wordt gecontroleerd. Indien de modelmatige waardering voldoende betrouwbaar is en aan bepaalde criteria voldoet, kan deze controle van op afstand worden uitgevoerd. Een bezoek aan de woning is hierbij dus niet altijd noodzakelijk. De taxateur is verantwoordelijk voor de waardebepaling van de woning.

Handreiking

De handreiking beschrijft methoden en technieken om de nauwkeurigheid van taxaties, uitkomsten van taxatiemodellen, op een betrouwbare wijze te toetsen. Daarnaast worden in deze handreiking ook voorschriften gegeven over de wijze waarop aanbieders van modelmatige taxaties zouden kunnen communiceren over de nauwkeurigheid van modelmatige taxaties. Tot slot wordt geadviseerd hoe het proces van kwaliteitsborging, dat door de modelleveranciers zelf moet worden geïmplementeerd, periodiek moet worden ge-audit door een onafhankelijke partij. Deze audit moet waarborgen dat de gegeven beschrijving van de kwaliteit van het taxatiemodel correct is, conform de handreiking.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Lees ook…

Kamervragen over de werkwijze van taxateurs

Minister Ollongren gaf uitgebreid antwoord op vragen over de werkwijze van taxateurs.

Maak van huurdersprobleem een huiseigenarenprobleem...

Huishoudens die huren in het vrije huursegment worden geconfronteerd met een beperkt aanbod van woningen en hoge woonlasten. Kopers hebben mede door belastingvoordelen vaak lagere woonuitgaven, die slechts beperkt stijgen gedurende de woonduur. Dat stelt DNB in haar DNBBulletin.

Taxatiebranche werkt samen aan kwaliteitsverbetering woningtaxaties

De taxatiebranche en geldverstrekkers slaan hun handen ineen om de kwaliteit van woningtaxaties naar een hoger niveau te tillen. Dit naar aanleiding van de wens vanuit diverse marktpartijen. Centraal in de kwaliteitsverbetering staat een nieuw model taxatierapport Wonen, dat onder leiding van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) tot stand kwam.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 feb 2021

Laatst gewijzigd

12 feb 2021