4 jun 2020 Nieuws

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021

Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag toegezonden. Het ontwerpbesluit ziet op wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 2021.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Indexering maximum uurprijzen en gedeeltelijke indexering toetsingsinkomens

Het onderhavige ontwerpbesluit regelt de indexering van de toetsingsinkomens, en de maximum uurprijzen. De maximum uurprijzen worden in 2021 verhoogd met 3,50%. Dit is gebaseerd op de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2021 (2,98%). Daarnaast is een correctie toegepast op de indexering in 2020 (0,52%) omdat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2020 naar boven is bijgesteld.

De toetsingsinkomens worden grotendeels geïndexeerd en gaan met 2,07% omhoog.

Matiging indexering

O.a. in de kabinetsreactie op het IBO-toeslagen is een aantal structurele maatregelen aangekondigd voor het verbeteren van het toeslagenstelsel, zoals het afschaffen van het opzet/grove schuld criterium in de huidige vorm bij de terugvorderingen. Deze maatregelen op de toeslagen leiden op de SZW-begroting structureel tot meerkosten van € 12 miljoen. Als dekking voor deze meeruitgaven stelt het Kabinet in het onderhavige besluit voor om de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen in 2021 eenmalig 0,60%-punt minder te indexeren dan bij volledige indexering het geval zou zijn.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Amvb Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

Staatssecretaris Van Ark meldt dat de algemene maatregel van bestuur (amvb) Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO voor vaststelling is aangeboden aan het Kabinet van de Koning.

Regeling tot vaststelling diverse percentages 2020

Deze regeling stelt de percentages vast die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag.

Wijzigingsbesluit kinderopvangtoeslag 2020

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd. De indexatie is een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). De indexering voor 2020 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2019 (-0,48%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar naar beneden is bijgesteld en de bovengenoemde loon- en prijsontwikkeling voor 2020 (2,38%).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jun 2020

Laatst gewijzigd

4 jun 2020