29 mei 2020 Nieuws

Tijdelijke maatregel voor verlopen rijbewijzen

Minister Van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer over de tijdelijke maatregel voor rijbewijzen die zijn verlopen als gevolg van de beperkende maatregelen in verband met COVID-19.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Er geldt een coulance voor alle rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Dit betekent dat deze groep rijbewijshouders in Nederland met een verlopen rijbewijs kan blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. Een verlopen rijbewijs kan niet als identificatiemiddel worden gebruikt, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Uitzonderingen

Mensen met een verlopen rijbewijs waarvan geldigheidsduur korter is dan vijf jaar, worden uitgesloten van deze coulance in verband met de risico’s voor de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij namelijk om mensen die vanwege een medische aandoening elk jaar of elke drie jaar een medische keuring moeten ondergaan. Ook geldt de verlenging niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals een invordering of schorsing van de geldigheid.

Verzekeraars

De leden van het Verbond van Verzekeraars ondersteunen de door het ministerie van IenW gevraagde coulancemaatregel. Dit houdt in dat mensen met een verlopen rijbewijs verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel, met name dat het verlopen van het rijbewijs een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis en dus niet al bijvoorbeeld dateert van voor de start van de overheidsmaatregelen op 16 maart 2020.

Verlenging?

Een verlenging kan mogelijk later aan de orde zijn. Daar kan nu nog niet op worden vooruit gelopen. Dit is afhankelijk van de maatregelen in relatie tot de aanpak van COVID-19, in combinatie met de mogelijkheden om bepaalde diensten (weer) te kunnen verlenen, zoals medische keuringen.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen rijbewijs

Minister Van Nieuwenhuizen heeft Kamervragen over het artikel '85.000 senioren mogen niet meer met de auto naar het buitenland' beantwoord.

Europese Commissie: Alle rijbewijzen zeven maanden langer geldig

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 apr 2020

Laatst gewijzigd

29 mei 2020