16 mrt 2020 Nieuws

Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Staatssecretaris Keijzer informeerde de Tweede Kamer over verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) als gevolg van de Coronacrisis.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in nauwe afstemming met banken en bedrijfsleven gewerkt aan een versnelde verruiming van de BMKB ter bestrijding van de negatieve economische gevolgen van het coronavirus. Daardoor kunnen financiers (met name banken) makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben mkb-bedrijven zoals bijvoorbeeld horecaondernemers en reisbureaus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Dit kan worden benut voor overbruggingskrediet of rekening courant-krediet. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB als zij een onderneming bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s.

BMKB

Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. In de normale situatie betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze tijdelijke maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

RVO

Kredietverstrekkers kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. De zekerhedentoets (naar het onderpand dat een bedrijf kan geven) die normaliter wordt gedaan bij de BMKB zal hierop niet van toepassing zijn. Bovendien wordt de persoonlijke borgtocht aanzienlijk versoepeld en is er afhankelijk van de situatie een passend aflossingsregime mogelijk.

Directe werking

De tijdelijke maatregel is al op maandag 16 maart 2020 effectief. De aangepaste BMKB-regeling wordt voor 1 april 2020 gepubliceerd. Tot het moment van publicatie in de Staatscourant kunnen financiers al via een voormelding bij RVO de kredieten met deze extra gunstige voorwaarden onder de tijdelijke faciliteit brengen. Bedrijven hebben dus al meteen profijt van deze gunstige voorwaarden. Deze tijdelijke verruiming van de BMKB geldt tot 1 april 2021.

Daarnaast zal de maatregel nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar, in plaats van tot één jaar. Door het maximum van de termijn het overbruggingskrediet of rekening courant krediet te verhogen van één jaar naar twee jaar, krijgt het mkb voldoende tijd om orde op zaken te stellen.

Overige maatregelen

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 mrt 2020

Laatst gewijzigd

16 mrt 2020