10 mrt 2020 Nieuws

Kamerbrief over Regels verdeling van pensioen bij scheidingen 2021

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer de nota over het voorstel Regels verdeling van pensioen bij scheidingen 2021 toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wat betekent het concreet voor de verdelingsgerechtigde partner als een advocaat een echtscheidingsconvenant opstelt waarbij een regeling van de pensioenkwestie ontbreekt? Houdt de zorgplicht van de echtscheidingsadvocaat in dat deze verplicht is om de cliënt te wijzen op het eenzijdige recht tot behoud van het bijzonder partnerpensioen? Wat zijn de gevolgen als de advocaat de cliënt hier niet op wijst?

Van een advocaat wordt verlangd dat deze voorlichting geeft over de gevolgen van een scheiding. Het gaat hierbij dan ook om informatie over de pensioenwetgeving en de pensioenmaterie voor zover relevant voor de scheiding. Het wetsvoorstel creëert een eenzijdig keuzerecht met betrekking tot het partnerpensioen voor de verdelingsgerechtigde partner. Van echtscheidingsadvocaten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van dit eenzijdige recht. Dit betekent dat van een echtscheidingsadvocaat verwacht wordt dat deze de cliënt goed voorlicht over de gevolgen van een scheiding en de rechten die de cliënt op grond van de wet toekomen, ook dus voorlichting over dit keuzerecht. Bij gebreke hiervan kan sprake zijn van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Financiële planning en UPO's

Een geconverteerde pensioenaanspraak is voor beide ex-partners, voor zover het hun eigen geconverteerde aanspraak betreft, zichtbaar op hun uniform pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl. De wet legt geen informatieverplichting op ten aanzien van het UPO indien er sprake is van verevening. In de meerderheid van de gevallen is een verevening niet zichtbaar op het uniform pensioenoverzicht, hetgeen de financiële planning van beide ex-partners bemoeilijkt. De verdelingsgerechtigde partner ziet het voorwaardelijk recht op ouderdomspensioen niet, en de verdelingsplichtige partner ziet een te hoge pensioenaanspraak op zijn/haar uniform pensioenoverzicht.
De regering kiest ervoor om de informatievoorziening over verevende pensioenen te verbeteren via mijnpensioenoverzicht.nl, omdat hier een integraal overzicht beschikbaar is van alle pensioenen en de gevolgen van een scheiding dan in een keer inzichtelijk zijn. In lagere regelgeving wordt voorgeschreven dat op mijnpensioenoverzicht.nl door middel van bedragen inzicht moet worden gegeven in de gevolgen van een scheiding op zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Dit voorschrift geldt zowel voor geconverteerde als verevende pensioenen. De verdelingsplichtige partner van wie een deel van het ouderdomspensioen verevend wordt, ziet daardoor dat zijn/haar ouderdomspensioen na de scheiding lager is geworden. De verdelingsgerechtigde partner ziet na de scheiding juist een hoger (voorwaardelijk) ouderdomspensioen.

Scheiding tafel en bed

Indien mensen hun scheiding van tafel en bed niet melden bij de pensioenuitvoerder, dan kan deze er ook niet naar handelen. Pensioenuitvoerders worden niet geacht bij elke melding van een scheiding in het huwelijksgoederenregister te kijken of er een scheiding van tafel en bed aan de orde was. Het is mogelijk wel het onderzoeken waard of de meldingscode van scheiden in de BRP nader gespecificeerd zou kunnen worden zodat duidelijk is dat een scheiding volgt op een eerdere scheiding van tafel en bed.
[De Raad voor de rechtspraak laat desgevraagd weten dat er tussen 2014-2018 gemiddeld jaarlijks ca. 315 scheidingen van tafel en bed zijn ingeschreven in het huwelijksvermogensregister.]

Moment van verevening

Indien mensen hun scheiding van tafel en bed niet melden bij de pensioenuitvoerder, dan geldt het recht op verevening met uitbetalingsplicht jegens de ex-partner vanaf de datum van scheiding van tafel en bed. Indien een scheiding van tafel en bed die niet is gemeld later wordt gevolgd door een ontbinding van het huwelijk en ex-partners niet melden dat zij afzien van verdeling via conversie, kan het ertoe leiden dat het opgebouwde ouderdomspensioen in de tussenliggende periode meegenomen wordt in de conversie, waarbij de verdelingsgerechtigde partner dus te veel krijgt (namelijk het opgebouwde ouderdomspensioen over de periode tussen de scheiding van tafel en bed en de ontbinding van het huwelijk).


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021

Minister Koolmees heeft het verslag aangeboden over de regels van de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021).

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Met dit formulier (versie januari 2020) kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 mrt 2020

Laatst gewijzigd

10 mrt 2020