5 feb 2020 Nieuws

Leidraad Wwft en Sw

DNB heeft een herziene versie van de Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)" gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB ingevolge artikel 1d, eerste lid onder a, Wwft. De algemene leidraad van het ministerie en deze DNB-leidraad dienen in samenhang gelezen te worden. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risicogebaseerde benadering van de integriteitregelgeving, het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training, opleiding en awareness en sanctieregelgeving.

Deze leidraad is geen juridisch bindend document of een beleidsregel. De voorbeelden gegeven in deze leidraad zijn niet uitputtend en zijn een handreiking voor de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen.

Vervolg update

De Wwft wetswijziging van 25 juli 2018 is in deze versie meegenomen. Begin 2020 wordt de Wwft opnieuw aangepast. Dit betekent dat de Leidraad in de eerste helft van 2020 opnieuw wordt herzien om de relevante wijzigingen te verwerken.


Bron: DNB

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 feb 2020

Laatst gewijzigd

5 feb 2020