6 mei 2019 Nieuws

Bij betalingsachterstand aangetekende brief verzenden?

Verzekeraar heeft de dekking van de verzekering geschorst omdat Consument niet tijdig de premie had betaald. Consument heeft een boete van € 409,- ontvangen van het RDW omdat de auto niet verzekerd was op de controledatum.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanmaning

Verzekeraar stelt dat hij Consument met de brief van 4 september 2017 heeft aangemaand conform de daaraan in artikel 7:934 BW gestelde eisen. Consument betwist dat zij deze brief heeft ontvangen. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:37 lid 3 BW ligt het in beginsel op de weg van Verzekeraar om feiten en/of omstandigheden te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat de door hem verzonden betalings-herinneringen bij Consument zijn aangekomen.

Bewijslast

Op 10 augustus 2017 ontving Verzekeraar bericht dat de incasso niet mogelijk was door onvoldoende saldo. Verzekeraar heeft daarom op 11 augustus 2017 een e-mail aan Consument gestuurd met het verzoek de premie te voldoen. Verzekeraar heeft een afschrift van de brief van 4 september 2017 aan Kifid verstrekt. /

Verzekeraar kan niet bewijzen dat de brief van 4 september 2017 door Consument is ontvangen. De brief is niet aangetekend verzonden. Dit brengt mee dat niet is komen vast te staan dat Verzekeraar Consument op de in artikel 7:934 BW genoemde wijze heeft aangemaand. 

Beslissing

Verzekeraar is daarom ten onrechte tot schorsing van de dekking overgegaan en moet instaan voor de gevolgen van de onterechte schorsing en het bedrag van € 409,- aan Consument vergoeden.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verzekeringnemer heeft wel de lusten, niet de lasten

Een consument heeft via het intermediair een autoverzekering gesloten. De verzekeraar wijst een inbraakschade af wegens een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen.

13 dagen is geen 14

Kifid stelt dat een Consument niet op de juiste wijze is aangemaand tot het nakomen van zijn verplichting tot het betalen van de vervolgpremie.

Kifid: een termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Een achterstand in premiebetaling kan ertoe leiden dat de verzekeraar een verzekering premievrij voortzet. Voordat het zover is, moet de verzekeraar onder andere de verzekeringnemer eerst herinneren aan de premiebetaling en waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief heeft verzekeraar niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, aldus de Geschillencommissie van Kifid. De consument mag er daarom van uitgaan dat de levensverzekering premiebetalend is blijven doorlopen en heeft recht op het oorspronkelijk verzekerde kapitaal.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 mei 2019

Laatst gewijzigd

6 mei 2019