4 jan 2018 Nieuws

BKR: 20 jaar oude betalingsachterstand

Een consument heeft bij de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie bezwaar aangetekend tegen een registratie van een betalingsachterstand uit 1996.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Standpunt van de deelnemer

De deelnemer stelt dat de betrokkene in juli 1994 de overeenkomst heeft gesloten met [bank] onder overlegging van legitimatie en een loonstrook. Er ontstond een betalingsachterstand. Ondanks vele aanmaningen werd niet betaald. In november 1996 is de vordering overgedragen aan de deurwaarder.

Bewijslast kredietverstrekker

De deelnemer heeft de A met terugwerkende kracht gemeld. De deelnemer kan geen vooraankondiging overleggen. Zij stuurt wel een historisch overzicht waaruit zou moeten blijken dat brieven zijn verzonden. Zij stuurt wel een kopie van sommaties uit september/oktober 1996.

Vooraankondiging

Alvorens de deelnemer overgaat tot registratie van een achterstand, is zij reglementair verplicht daarvoor te waarschuwen (een zogenaamde ‘vooraankondiging’), zodat men nog in de gelegenheid wordt gesteld de registratie te voorkomen. In beginsel rust op de deelnemer de plicht om aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden, indien de klager dat betwist.

De administratie van de deelnemer kan tot bewijs strekken. Het is vaste jurisprudentie van de Geschillencommissie dat de deelnemer door overlegging van kopieën van brieven dan wel standaardbrieven en een kopie van het logboek de verzending van de vooraankondiging aannemelijk kan maken. De deelnemer heeft daar niet aan voldaan. De A is hiermee niet correct en moet worden geschrapt.

Overwegingen

Bij de in deze zaak te maken belangenafweging dienen de volgende (vaststaande) feiten en
omstandigheden in aanmerking te worden genomen:

 • De registratie in kwestie is de enige negatieve registratie op naam van de betrokkene.
 • De A en code 2 stammen uit 1996, 21 jaar geleden;
 • Met inbegrip van rente en kosten heeft betrokkene meer dan tweemaal de geleende hoofdsom terugbetaald.
 • De door de deelnemer ingeschakelde deurwaarder heeft met betrokkene gecommuniceerd dat na betaling de registratie bij het BKR zou worden verwijderd;
 • Persoonlijke omstandigheden (betrokkene was 21 jaar ten tijde van het afsluiten van het contract);
 • De registratie zal ongewijzigd nog tot 2021 in het CKI staan.
 • Betrokkene heeft belang bij schrapping van de registratie in verband met uitoefening van zijn beroep waarvoor hij meer opslagruimte nodig heeft en groter moet gaan wonen.

Op grond van alle genoemde omstandigheden oordeelt de Commissie, dat het thans nog laten voortduren van de registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. De op dit moment bekende feiten duiden erop dat sprake is geweest van een incident, dat betrokkene geen structurele wanbetaler is.

De negatieve registratie A en code 2 moeten ook daarom worden verwijderd.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Scheiden? Denk dan ook aan verzendhuis kredieten!

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft een uitspraak gedaan over een BKR registratie, waarbij betrokkene een betalingsachterstand registratie kreeg wegens een betalingsachterstand van diens ex-partner.

BKR: verwijdering registratie(s)

De betrokkene stelt geen vooraankondiging voor de registratie van de A te hebben ontvangen. Zij heeft in 2014 driemaal een rekening gemist. Deze zijn waarschijnlijk verloren gegaan in het trappenhuis van haar woning in Amsterdam. Betrokkene kwam achter de registratie door een hypotheekaanvraag. Tot het ontvangen van een brief van het incassobureau wist betrokkene niet van de achterstand. Zij heeft toen direct betaald. Betrokkene doet een beroep op disproportionaliteit. Het ging om een achterstand van minder dan EUR 400. Het betreft een misverstand en een incident.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jan 2018

Laatst gewijzigd

4 jan 2018