27 nov 2017 Nieuws

Premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet, WW, WAO en WIA 2018

UWV heeft de premievaststelling vrijwillige verzekeringen Ziektewet, WW, WAO en WIA gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Publicatie" (pdf, 9 pagina's)

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, WW, WAO en WIA of een combinatie hiervan. Het gaat hier om niet-verplicht verzekerde zelfstandigen en personen die tijdelijk niet werken, ontwikkelingswerkers en huishoudelijke hulpen.

Bij de WW gaat het om een gering aantal verzekerden (voornamelijk ontwikkelingswerkers) en niet meer dan enkele tientallen uitkeringsgerechtigden.

Per 1 januari 2017 is het aantal vrijwillig verzekerden bij UWV ongeveer 17.800. Van het totaal aantal zelfstandigen is circa 2% vrijwillig verzekerd bij UWV. Dit lage percentage komt hoofdzakelijk doordat de aanmelding voor de vrijwillige verzekering bij UWV slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.

Aanmelding zelfstandige

Een zelfstandige kan in aanmerking komen voor een vrijwillige verzekering bij UWV na beëindiging van een dienstverband of als een persoon na beëindiging van de WW uitkering zelfstandige wil worden. De aanmeldtermijn voor een vrijwillige verzekering bij UWV bedraagt 13 weken na een verplichte werknemersverzekeringen.

 

Bron: UWV

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 nov 2017

Laatst gewijzigd

27 nov 2017