12 jun 2017 Nieuws

WEW jaarcijfers 2016

In het jaarverslag worden de resultaten van 10 jaar WEW weergegeven. Deze weerspiegelen de turbulente ontwikkelingen in economie en de ingrepen die de overheid in de hypotheekmarkt heeft gepleegd. Het WEW trekt 3 lessen uit deze terugblik. Ten eerste dat een gezond fonds een buffer is in onzekere tijden. Het WEW heeft daarmee de economisch-maatschappelijke waarde in de crisis bewezen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ten tweede heeft de organisatie geleerd, dat een ruime buffer nodig is om de verliezen op te kunnen vangen. Daaraan is in de afgelopen jaren stap voor stap gewerkt.

Ten derde ziet het WEW dat zij het beste opereert als partner op de hypotheekmarkt. De brugfunctie die het WEW heeft vervuld op terreinen zoals leennormen, en later ook beheernormen, zal de komende jaren bewuster worden ingevuld.

Download: "Jaarverslag 2016" (pdf, 88 pagina's)

Waarborgfonds Eigen Woningen:  2016 in cijfers

Aanhoudend hoog marktaandeel

Het marktaandeel - het percentage van de door particulieren aangekochte bestaande woningen binnen de kostengrens dat is gefinancierd via een lening met NHG - bleef aanhoudend hoog. In 2016 was dit gemiddeld 73%.

Weerspiegeling behoefte klanten

De behoefte aan zekerheid bij klanten blijkt ook uit de Loan-to-Value verdeling in de WEW-portefeuille. In 2016 was de gemiddelde Loan-to-Value (LTV) voor hypotheken met NHG 95%. In 88% van de garanties was sprake van een LTV van 80% of hoger.

Dempende werking stijgende huizenprijzen

De stijgende huizenprijzen hadden wel een duidelijk effect op het aantal nieuwe NHG-garanties. Het aantal woningaankopen dat in aanmerking kwam voor financiering via een lening met NHG nam af, als gevolg van de vaste kostengrens van € 245.000. Het WEW zag daardoor een daling van nieuwe NHG-garanties: 118.675 in 2016 tegenover 135.370 in 2015.

Vangnet voor woningeigenaren en zekerheid voor geldverstrekkers

Voor 2.200 huishoudens die te maken kregen met een onvermijdelijke verkoop van hun woning maakte het WEW in 2016 een kwijtschelding van hun vordering mogelijk. Ook voor geldverstrekkers zijn substantiële verliezen afgedekt; de netto payout-ratio, de verhouding tussen het door NHG geborgd verliesbedrag en het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd, bedroeg in 2016 93% .

Solide basis

In 2016 nam het totale garantievermogen van het WEW toe naar circa 979 miljoen euro. De gunstige ontwikkeling van het fonds legt een solide basis voor het WEW om bij te blijven dragen aan een gezonde woningmarkt - nu en in de toekomst.

 

Bron: WEW

Lees ook…

Kwartaalcijfers WEW Q1-2017

In het 1e kwartaal sloten 28.300 huishoudens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De positieve kwartaalresultaten bieden het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een goede basis om verder te werken aan maatwerkoplossingen voor doelgroepen in de woningmarkt. Zodat ook deze groepen op verantwoorde wijze de uitgaven voor een koopwoning kunnen financieren.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 jun 2017

Laatst gewijzigd

12 jun 2017