30 aug 2012 Nieuws

CFD: "AFM heeft gevolgen provisieverbod niet doordacht"

Volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink lijkt het komende provisieverbod al voordat het wettelijk van kracht wordt haar doel voorbij te schieten De AFM heeft volgens hem de gevolgen van het aanstaande provisieverbod niet goed doordacht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

"Waar de Commissie CFD al vanaf het begin van de provisiediscussie op gewezen heeft wordt nu bevestigd door de AFM zelf. De toegankelijkheid tot deskundig financieel advies komt in gevaar. Met het provisieverbod op complexe financiële producten heeft de politiek een dam opgeworpen voor onafhankelijk financieel advies. De Commissie CFD heeft hiertegen gestreden vanuit het liberale gedachtegoed: keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor consumenten. De politiek heeft anders besloten vanuit het oogmerk consumentenbescherming. De politiek lijkt nu haar verantwoordelijkheid te willen gaan afkopen in de vorm van gratis Geldloketten. De Commissie CFD is hier uiterst bezorgd over. Geldloketten kunnen immers in de overtuiging van CFD nooit deze maatschappelijke functie waarmaken. Met de komst van Geldloketten creëert de overheid in de ogen van CFD een schijnoplossing. Gratis advies bestaat immers niet. De Commissie CFD vindt dan ook dat de kosten voor deze politieke proefballon uit de algemene middelen gefinancierd dienen te worden en niet worden afgewenteld op het intermediair."

 

Herdink noemt het typisch dat de AFM na de politieke besluitvorming tot een provisieverbod, nu wel haar bezorgdheid uit over de negatieve gevolgen er van. "Blijkbaar is er sprake van voortschrijdend inzicht en probeert men nu met aanvullende maatregelen het risico tot verschraling van het dienstenaanbod te beperken. Met flankerend beleid tracht de AFM de negatieve effecten van het provisieverbod tegen te gaan. Het is overduidelijk dat de politiek en de AFM de gevolgen van het provisieverbod niet doordacht hebben en nu met het strooien van kruimels de honger probeert te stillen. Indien men de toegang tot onafhankelijk en deskundig advies wil behouden dan is er voor CFD maar één route en die wijst in de richting van het onafhankelijk intermediair. In haar gesprekken met de politiek zal de Commissie CFD aangeven dat, ook zonder de komst van Geldwinkels, de toegankelijkheid tot complex financieel advies behouden kan blijven."

 

Bron: VVP, 10-04-2012

Uw mening

 
Berend Tooms
13 apr 2012
Als iedereen zich een beetje gedragen had, hadden we deze discussie waarschijnlijk niet gehad en zeker niet in deze vorm. Als aanbieders zich niet een bult "beloond" hadden voor financieel "advies" (lees verkoop) en verkopers (allemaal onder dezelfde noemer als de echte adviseur) nooit toegelaten waren (door.... inderdaad, de aanbieders) tot de markt was er waarschijnlijk toch wel een discussie geweest, maar nooit zo hevig als nu. en, naar ik vermoed, zeker niet met dezelfde uitkomsten. Stel ik zou parlementarier zijn en ik heb stapels dossiers mbt misselling, woekerpolissen en financiele problemen die vaak hierdoor ontstaan zijn, dan kun je toch geen andere beslissing nemen dan de klant aan het stuur te zetten en die de rekening te laten betalen voor wat hij/zij wenst en kan waarderen. Valt uiteindelijk nog mee, een goed resultaat van de belangenbehartiging te noemen, dat het hier bij gebleven is. Staande de beraadslagingen werd nog een poging gedaan (door waarschijnlijk de volgende staatssecretaris, dus maak je borst maar nat) om ook "schade" toe te voegen. Iets wat ook het verbond (overigens... lang niet alle leden daarvan) graag gezien zou hebben. Inderdaad, een nieuwe situatie en lang niet alles is al afgekaart, zeker niet. Belangrijk is dat over al die open eindjes duidelijkheid komt. Voor iedereen in onze branche, maar zeker voor de onafhankelijk financieel dienstverlener. De bedrijfstak staat, en natuurljk lang niet alleen maar door deze wetgevingsontwikkelingen, al even onder druk en die druk zal voorlopig niet minder worden. Ook al niet omdat het gevecht over dat gelijke speelveld nog steeds gaande is en er nog steeds een goed resultaat geboekt kan worden. Ik vind het dan ook bijzonder dat slechts, in aantallen dan, slechts zo'n 15% van de financieel dienstverleners zich georganiseerd hebben. Je zou toch denken dat men zich, zeker in tijden dat er strond aan de knikker is, zou verenigen. Op welke wijze dan ook. De meesten kiezen er kennelijk liever voor om zo af en toe vanuit de loopgraven of hun eigen schuttersputje over de rand te schieten dan gezamelijk (verenigd) met open vizier ten strijde te trekken. Bij wijze van spreke dus.
 
Chris Broeders
10 apr 2012
@IE van der Leeden, geloof je nog in sprookjes?
De bank blijft gewoon "gratis" advies geven tegen een rente die 0.1% of zo hoger ligt. Geen haan die er naar kraait.

De gratis "Geldloketten", die wij overigens zelf betalen op wat voor manier dan ook, zullen wel werken.
Ook die mensen zitten er voor eigenbelang, nl. hun salaris. "Waarom naar een dure tussenpersoon mevrouwtje, wij doen het gratis" om datzelfde mevrouwtje met een big-smile onafhankelijk naar een partij te verwijzen die hem 1x per jaar een paar daagjes Tour de France beloofd of een andere variant hierop.
 
A.C. Bogerd
10 apr 2012
U allen vegeet hierbij dat banken en verz. mijen nimmer een onafhankelijk advies aan de consument kunnen geven. Hetzelfde is het geval met loondienstmedewerkers van verz.mijen en adviesburo's. Men kan alléén het eigen produkt of van met de moeder mij gelieerde bedrijven verkopen. Wordt nu eens wakker of blijft u door slapen en de klanten betuttelen. Zolang de belangenverstrengeling van financiële bedrijven niet wordt aangepakt kan er nimmer van transparantie gesproken worden, maar van verdoezeling van hele en halve onwaarheden !
 
Harry Waaijenberg
10 apr 2012
Wel fijn dat dit allemaal ACHTERAF weer verder besproken moet worden, en dat er inzicht komt. Kan je niet beter vooraf LUISTEREN, ook naar signalen uit de markt?
 
I.E. van der Leeden
10 apr 2012
Als de politiek en de AFM het eens kunnen worden over gespreide betaling van advies- en bemiddelingskosten over een lange looptijd dan is er m.i. niets aan de hand. De kosten voor de consument zijn dan heel beperkt. Voorwaarde is dan wel dat het intermediair en de klant niet onnodig vermoeid moeten worden met de regels omtrent kredietverstrekking. Als ook de banken en verzekeraars vanaf volgend jaar de kosten apart in rekening moeten brengen dan breekt er een glorieuze tijd voor het onafhankelijk intermediair en ook voor de klant aan. Transparantie in kosten en eerlijke onafhankelijke, persoonlijke advisering tegen een redelijk tarief dat ook nog in termijnen betaald kan worden. Dat is voor alle (intermediaire) partijen toch het best haalbare?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 apr 2012

Laatst gewijzigd

30 aug 2012