14 apr 2011 Nieuws

Verzekeringsrisico’s voor lege kantoorpanden

Aon Risk Solutions waarschuwt voor de gevolgen van langdurige leegstand van kantoorpanden. De leegstand kan effect hebben op de dekking, herbouwwaarde en verzekeringspremies. Bovendien neemt de kans op schades bij langdurige leegstand toe.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

 

Veel eigenaren weten niet dat de dekking van een verzekering vaak automatisch wordt beperkt als een gebouw langer dan twee à drie maanden leegstaat.Volgens Piet Ligthart, senior accountmanager vastgoed bij Aon Risk Solutions wordt in zo’n situatie de polisdekking van een uitgebreide gevarenverzekering teruggebracht tot de gevolgen van brand-, ontploffings-, luchtvaartuig- en stormschade. Vorst-/waterschade, inbraak, vandalisme of aanrijding zijn dan bijvoorbeeld niet meer verzekerd. Bovendien behouden sommige verzekeraars zich het recht voor om de premie en/of de polisvoorwaarden aan te passen, als de leegstand niet binnen twee tot drie maanden wordt gemeld. De polisdekking kan zelfs worden opgezegd, zonder recht op schadevergoeding. ‘De polisdekking kent in geval van leegstand bij veel verzekeraars beperkingen. De dekkingsvoorwaarden variëren sterk,’ aldus Ligthart.
 
Waardebasis
Verder wijst Aon op de waardebasis waarvoor men zich moet verzekeren. ‘In veel polissen staat dat de verzekerde de verplichting heeft om na een schade te herbouwen’, aldus Ligthart. ‘Maar mocht de eigenaar daar niet toe overgaan, dan vergoeden verzekeraars alleen de verkoopwaarde van het gebouw als die lager is dan de herbouwwaarde.’ Voor een eigenaar met sloopplannen is het bijvoorbeeld raadzaam om alleen een verzekering van de sloopwaarde te overwegen. Een dergelijke dekking levert dan een belangrijke premiebesparing op. Een andere mogelijkheid is om vooraf in de polis te laten aantekenen dat bij een totale schade herbouw in de bestaande omvang niet zal plaatsvinden. Een goedkoper gebouw van een andere omvang of lagere bouwkosten volstaan in sommige gevallen ook. Bij de premieberekening wordt dan met het lagere bedrag voor de vervangende bouw (de maximale uitkering) rekening gehouden.
 
Meer risico’s bij leegstand
Hoewel een leegstaand gebouw een verminderd schaderisico suggereert, blijkt de praktijk anders te zijn, zo stelt Aon. Door het uitblijven van huurpenningen wordt soms minder aandacht aan het pand besteed. Zo kunnen de leidingen van een onverwarmd gebouw springen in een vorstperiode als de cv- en waterleidingen niet zijn afgesloten. Ook de sociale controle neemt af bij het uitblijven van bewoning. Inbrekers en vandalen kunnen hierdoor vaak ongemerkt hun gang gaan in leegstaande panden. In alle gevallen kunnen de financiële gevolgen voor de eigenaar enorm zijn. Aon raadt aan om in geval van leegstand altijd te overleggen met de verzekeringsmakelaar, tussenpersoon of verzekeraar en na te gaan welke (tijdelijke) oplossingen mogelijk zijn.
 
Bron: accountancynieuws.nl, 13-04-2011

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 apr 2011

Laatst gewijzigd

14 apr 2011