Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1 tot 10 van 1829.
8 mrt 2023 Nieuws

Vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging

De vierde editie monitor AOW leeftijdsverhoging is gepubliceerd.
6 mrt 2023 Kennis

Verzamelbesluit pensioen

Dit besluit wijzigt het besluit van 11 december 2018. Tevens zijn 2 nieuwe onderdelen toegevoegd.
3 mrt 2023 Nieuws

Consumenten stuiten op drempels

De toegang tot het derdepijlerpensioen kent verschillende drempels voor consumenten, zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
24 feb 2023 Nieuws

Mededeling over toepassen hardheidsclausule

Een ouder is een lijfrenteverzekering aangegaan voor zijn invalide kind om te voorzien in zijn levensonderhoud als hij dat niet meer kan. De lijfrenteverzekering is een verzekering voor een meerderjarig invalide kind (hierna wordt deze verzekering aangehaald als MIK).
22 feb 2023 Nieuws

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.
3 feb 2023 Nieuws

Vragen over ontwerpbesluiten netto pensioen

Minister Schouten stuurde de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en het ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen.
1 feb 2023 Nieuws

Inkomensondersteuning AOW

Minister Schouten reageerde op moties van de Eerste Kamer over het herinvoeren van de inkomensondersteuning AOW.
23 jan 2023 Nieuws

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Minister Schouten stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel herziening bedrag ineens.
6 jan 2023 Nieuws

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

Eerder waren de voorlopige franchises gepubliceerd. Nu zijn de definitieve bedragen bekend gemaakt.
28 dec 2022 Nieuws

Definitieve UPO-modellen 2023 online

De minister van SZW heeft de modellen voor het UPO 2023 goedgekeurd. De goedkeuring leidt tot een aanpassing in het eerder gepubliceerde concept voor de UPO-modellen voor 2023. De definitieve UPO-modellen 2023 en de bijbehorende handleiding zijn nu gepubliceerd.
Getoond 1 tot 10 van 1829. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.