Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1 tot 10 van 1845.
6 sep 2023 Nieuws

V&A 23-015 Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft V&A 23-015 gepubliceerd. V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag.
23 aug 2023 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2025 (internetconsultatie)

Het betreft hier een verzamelwetsvoorstel, de Fiscale verzamelwet 2025. Hierin is een aantal maatregelen opgenomen die zien op de directe belastingen, de indirecte belastingen, de douane, toeslagen, het formeel belastingrecht en het invorderingsrecht.
28 jul 2023 Nieuws

Standpunt over heffing Zvw bij uitkering stamrecht

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord op welke wijze de heffing van de Zorgverzekeringswet plaatsvindt bij het uitkeren van een stamrechtaanspraak als bedrag ineens.
26 jul 2023 Nieuws

Standpunt over middeling bij inkomensbestanddeel

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de wijze waarop bij middeling rekening moet worden gehouden met een inkomensbestanddeel waarop een bijzonder tarief is toegepast.
7 jul 2023 Nieuws

Toegestane einddatum van een overbruggingslijfrente

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft een aantal vragen beantwoord over de toegestane einddatum van een overbruggingslijfrente.
5 jul 2023 Nieuws

Wettelijke termijn bij overlijden begunstigde

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft een vraag beantwoord over toepassing van de geldende wettelijke termijn in de situatie dat de begunstigde voor de uitkering bij leven ná de expiratiedatum maar binnen de wettelijke termijn bij leven komt te overlijden.
3 jul 2023 Nieuws

Standpunt over omzetten ingegane levenslange lijfrente in eigen beheer

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is om een levenslange lijfrente bij de eigen BV om te zetten in een tijdelijke lijfrente wanneer de gerechtigde reeds vijf jaar ouder is dan de AOW-leeftijd. Met dit standpunt wordt het standpunt KG:070:2022:18 ingetrokken.
20 jun 2023 Nieuws

AOW- en Anw-bedragen vanaf juli 2023

Op 1 juli 2023 veranderen de bedragen voor de AOW en Anw.
5 jun 2023 Nieuws

Standpunt over jaarruimte en de te hanteren nettofactor

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of voor de imputatie van het nettopensioen op de jaarruimte de nettofactor van het kalenderjaar of het voorafgaande kalenderjaar moet worden gehanteerd.
25 mei 2023 Nieuws

Wet toekomst pensioenen: debat samengevat

De Eerste Kamer debatteerde twee dagen lang met minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) over het voorstel Wet toekomst pensioenen dat voortkomt uit het in 2019 door het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten Pensioenakkoord. Op verzoek van senator Van Rooijen (50PLUS) vindt op 30 mei een derde termijn van het debat plaats. Aansluitend is er op verzoek van senator Kox (SP) een ordedebat over een mogelijk constitutioneel gebrek. De stemmingen over het wetsvoorstel en de ingediende moties vinden 30 mei in de avond plaats, in verband met de Eerste Kamerverkiezingen die middag. Op verzoek van senator Van Rooijen zal hoofdelijk worden gestemd over het wetsvoorstel.
Getoond 1 tot 10 van 1845. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.