Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Marktpartijen

1 tot 10 van 1005.
17 feb 2021 Nieuws

Werkwijze no cure no pay-bedrijven bij aanvechten Waardering Onroerende Zaken en Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen onderzocht

Het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften tegen de bepaling van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM) door no cure no pay-bedrijven is in de afgelopen jaren gestegen. Wanneer een bezwaar- of beroepschrift (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard krijgen deze bedrijven een proceskostenvergoedingen en dat kost gemeenten (voor de WOZ) en de Belastingdienst (voor de BPM) veel geld. Met het oog op de vraag of het mogelijk is deze kosten terug te dringen onderzochten Breuer&Intraval en Pro Facto in het onderzoek Van beroep in bezwaar in opdracht van het WODC de werkwijze en het verdienmodel van no cure no pay-bedrijven.
17 feb 2021 Nieuws

VEH ondertekent plan bouw miljoen woningen

In de komende tien jaar moeten minimaal 1 miljoen woningen worden gebouwd tegen de schrijnende woningnood. Vereniging Eigen Huis is een van ondertekenaars van de Actieagenda Wonen die dit voor elkaar moet krijgen.
10 dec 2020 Nieuws

Faillissement levensverzekeraar Conservatrix

Op dinsdag 8 december 2020 heeft de rechtbank, op verzoek van de Nederlandsche Bank (hierna: DNB), het faillissement uitgesproken van levensverzekeraar Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering “Conservatrix" N.V. (hierna: Conservatrix).
4 dec 2020 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Nevenverzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft met uitzondering van de artikelen die worden genoemd in artikel 47, vierde en vijfde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft. Gebleken is dat artikel 10, derde lid, eerste alinea, jo. artikel 10, derde lid, vierde alinea, van de richtlijn verzekeringsdistributie niet is geïmplementeerd in nationale wetgeving.
20 aug 2020 Nieuws

Pilot check persoonsgegevens via Basisregistratie Personen van start

Op 20 augustus starten HDN, Argenta, Quion, CMIS Franchise en Ockto een pilot met het gebruik van gegevens uit de Basis Registratie Personen in het hypotheekproces.
29 jan 2020 Nieuws

Zesde voortgangsrapportage AFM rentederivaten

Alle mkb-klanten met een rentederivaat die voor compensatie in aanmerking komen hebben voor 31 december 2019 een aanbodbrief met compensatievoorstel van hun bank ontvangen, meldt AFM.
23 sep 2019 Nieuws

Kamervragen over schaderegeling derivatendrama

Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht dat de schaderegeling voor het derivatendrama handjeklap zou zijn met de banken.
30 aug 2019 Nieuws

Hypotheekrentes dalen heel snel

Het duurde even. Maar nadat de marktrentes deze zomermaanden laagterecord op laagterecord stapelden, haken nu ook de hypotheekrentetarieven aan. Hypotheekaanbieders vallen deze maand over elkaar heen bij het neerwaarts aanpassen van hun tarieven. ABN Amro paste haar hypotheekrentes in augustus al vijf keer neerwaarts aan. ING gooide de rente deze maand vier keer omlaag.
30 aug 2019 Nieuws

Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag

Hoewel mensen tot 35 jaar met een middeninkomen vaker dan voorheen een koopwoning ambiëren, is het eigenwoningbezit onder deze groep in zes jaar tijd met 15% gedaald. In 2018 had circa 61% van de 1,6 miljoen huishoudens die tussen de één en anderhalf keer modaal verdienen een eigen huis.
30 aug 2019 Nieuws

DNB publiceert definitieve Q&A ‘Abonnementen: wel of geen verzekering?’

Na publieke consultatie is de definitieve Q&A ‘Abonnementen: wel of geen verzekering?’ gepubliceerd. Daarin staat waar DNB rekening mee houdt in haar beoordeling of bij abonnementen sprake is van een verzekering.
Getoond 1 tot 10 van 1005. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.