Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Marktpartijen

1 tot 10 van 1000.
29 jan 2020 Nieuws

Zesde voortgangsrapportage AFM rentederivaten

Alle mkb-klanten met een rentederivaat die voor compensatie in aanmerking komen hebben voor 31 december 2019 een aanbodbrief met compensatievoorstel van hun bank ontvangen, meldt AFM.
23 sep 2019 Nieuws

Kamervragen over schaderegeling derivatendrama

Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht dat de schaderegeling voor het derivatendrama handjeklap zou zijn met de banken.
30 aug 2019 Nieuws

Hypotheekrentes dalen heel snel

Het duurde even. Maar nadat de marktrentes deze zomermaanden laagterecord op laagterecord stapelden, haken nu ook de hypotheekrentetarieven aan. Hypotheekaanbieders vallen deze maand over elkaar heen bij het neerwaarts aanpassen van hun tarieven. ABN Amro paste haar hypotheekrentes in augustus al vijf keer neerwaarts aan. ING gooide de rente deze maand vier keer omlaag.
30 aug 2019 Nieuws

Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag

Hoewel mensen tot 35 jaar met een middeninkomen vaker dan voorheen een koopwoning ambiëren, is het eigenwoningbezit onder deze groep in zes jaar tijd met 15% gedaald. In 2018 had circa 61% van de 1,6 miljoen huishoudens die tussen de één en anderhalf keer modaal verdienen een eigen huis.
30 aug 2019 Nieuws

DNB publiceert definitieve Q&A ‘Abonnementen: wel of geen verzekering?’

Na publieke consultatie is de definitieve Q&A ‘Abonnementen: wel of geen verzekering?’ gepubliceerd. Daarin staat waar DNB rekening mee houdt in haar beoordeling of bij abonnementen sprake is van een verzekering.
29 aug 2019 Nieuws

Belastingdienst: Valse sms (phishing) in omloop over de betaling van een schuld

De Belastingdienst waarschuwt voor een valse sms. In de nieuwste valse sms staat dat u een schuld hebt en dat u het bedrag kunt betalen door op een link in de sms te drukken. Druk niet op de link, maar verwijder de sms meteen.
28 aug 2019 Nieuws

AVG-boete in Nederland onder voorwaarden verzekerbaar

Toezichthouder geeft met eerste, forse boete concreet invulling aan de Europese privacywet.
14 jun 2019 Nieuws

CDFD: Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Vertegenwoordigers van aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten en andere belangstellenden worden - net als voorgaande jaren - uitgenodigd ontwikkelingen aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).
13 jun 2019 Nieuws

Kabinet ziet niets in publieke overheidsbank

Het kabinet voelt er weinig voor een publieke bank op te richten die zich alleen bezighoudt met sparen en betalen. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) noemde de komst van zo'n publieke bank eerder dit jaar een welkome aanvulling op het bestaande bankenlandschap.
13 jun 2019 Nieuws

Lokale Monitor Wonen: Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 tot 41 procent van inkomen

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32 procent van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de update van de Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.
Getoond 1 tot 10 van 1000. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.