Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2441 tot 2450 van 2531.
10 dec 2004 Nieuws

Eindejaarstips 2004 voor ondernemers-natuurlijke personen

Met het naderen van het jaar 2004 kan het voor ondernemers-natuurlijke personen van belang zijn vóór 1 januari 2005 voor bepaalde fiscale zaken te handelen. PriceWaterhouseCoopers heeft een aantal tips op een rij gezet.
8 dec 2004 Nieuws

Eindejaarstips 2004 voor de dga

Het verdient aanbeveling om na te gaan of uw (dga-)klant in 2004 optimaal gebruik heeft gemaakt van de fiscale mogelijkheden en of aan de daarvoor bestaande fiscale formaliteiten is voldaan. PriceWaterhouseCoopers heeft een aantal aandachtspunten op een rij gezet.
8 dec 2004 Nieuws

Eindejaarstips 2004 voor de dga

Het verdient aanbeveling om na te gaan of uw (dga-)klant in 2004 optimaal gebruik heeft gemaakt van de fiscale mogelijkheden en of aan de daarvoor bestaande fiscale formaliteiten is voldaan. PriceWaterhouseCoopers heeft een aantal aandachtspunten op een rij gezet.
7 dec 2004 Nieuws

Geen verzuimboete voor verkeerde aangifte overdrachtsbelasting

Bij de aankoop van onroerend goed moet de verschuldigde overdrachtsbelasting van 6% binnen één maand na het moment waarop de belastingschuld is ontstaan, zijn voldaan. Betalen houdt in dat het verschuldigde bedrag staat bijgeschreven op de bankrekening van de Ontvanger van de Belastingdienst.
6 dec 2004 Nieuws

Uitspraak hof trekt streep door zelfstandigenaftrek partner

Onlangs kwam in een zaak voor Hof Leeuwarden de vraag aan de orde of de echtgenote in een man-vrouwfirma recht had op zelfstandigenaftrek. De echtgenote had in een jaar 1262,25 uren voor de onderneming gewerkt. De werkzaamheden werden verricht op aanwijzing van haar echtgenoot, die zich ook met betreffende werkzaamheden bezighield. Het Hof oordeelde dat de gewerkte uren van ondersteunende aard waren en daarom niet meetelden voor het urencriterium.
6 dec 2004 Nieuws

Reiskostenforfait niet meer toepasbaar in 2005

In 2004 is het onder voorwaarden nog mogelijk om het voormalige reiskostenforfait voor woon-werkverkeer toe te passen. Vanaf 1 januari 2005 kan het reiskostenforfait niet meer worden toegepast. Dit betekent dat reiskostenregelingen op deze datum moeten zijn aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, aldus PZ-signaal.
6 dec 2004 Nieuws

Reiskostenforfait niet meer toepasbaar in 2005

In 2004 is het onder voorwaarden nog mogelijk om het voormalige reiskostenforfait voor woon-werkverkeer toe te passen. Vanaf 1 januari 2005 kan het reiskostenforfait niet meer worden toegepast. Dit betekent dat reiskostenregelingen op deze datum moeten zijn aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving, aldus PZ-signaal.
30 nov 2004 Nieuws

Beroep op vrijstelling kapitaalsbelasting mag later

Kapitaalsbelasting wordt geheven als een (informele) kapitaalstorting in een in Nederland gevestigde BV, NV of een bepaald ander lichaam plaatsvindt. De kapitaalsbelasting moet binnen één maand na storting op aangifte voldaan worden. Het tarief bedraagt 0,55% (belastingjaar 2004). Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van kapitaalsbelasting bij onder meer fusies, splitsingen en interne reorganisaties.
30 nov 2004 Nieuws

Beroep op vrijstelling kapitaalsbelasting mag later

Kapitaalsbelasting wordt geheven als een (informele) kapitaalstorting in een in Nederland gevestigde BV, NV of een bepaald ander lichaam plaatsvindt. De kapitaalsbelasting moet binnen één maand na storting op aangifte voldaan worden. Het tarief bedraagt 0,55% (belastingjaar 2004). Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van kapitaalsbelasting bij onder meer fusies, splitsingen en interne reorganisaties.
29 nov 2004 Nieuws

Wijziging bijtelling auto van de zaak

De wetgever heeft onlangs in een wijziging op het Belastingplan 2005 voorgesteld om, per 1 januari 2006, de auto van de zaak te belasten in de loonheffing. De uitbreiding van het loonbegrip met het privévoordeel van de auto van de zaak zal ook doorwerken in de grondslag voor de premieheffing en de bepaling van de hoogte van de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.
Getoond 2441 tot 2450 van 2531. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.