Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 mei 2019 Nieuws

Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt. Het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen, met EUR 105 miljard naar EUR 1.433 miljard. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, met EUR 80 miljard toenamen tot EUR 1.367 miljard.
29 mei 2018 Nieuws

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2018

Het CPB heeft een publicatie 'Risicorapportage Financiële Markten' beschikbaar gesteld. De rapportage bestaat uit drie delen en bevat naast de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit, informatie over cryptovaluta en de bankenunie.
28 mei 2018 Nieuws

Langlevenrisico en pensioen

In een Netspar Brief en Paper wordt nader ingegaan op de impact die schommelingen in de prognoses van de levensverwachting hebben op het pensioen.
27 jul 2017 Nieuws

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9%. Dat meldt DNB.
30 jan 2017 Nieuws

Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen

Naar aanleiding van Kamervragen heeft het ministerie van SZW aan het CPB gevraagd om de effecten van invoering van een bodem in de rekenrente te bepalen. Deze CPB Notitie beschrijft de gevraagde effecten.
24 jan 2017 Nieuws

Pensioenfondsen profiteerden van de dalende rente

De marktwaarde van obligaties en rente-swaps is door de dalende rente gestegen en de aandelenportefeuille van pensioenfondsen heeft mogelijk geprofiteerd van de search for yield die uitgaat van een lage rente-omgeving. Daarnaast kan worden betoogd dat ook pensioenfondsen en hun deelnemers baat hebben gehad van het onconventionele monetaire beleid, in zoverre dit de economische groei in het eurogebied heeft ondersteund. Dat stelt minister Dijsselbloem in een Kamerbrief.
21 nov 2016 Nieuws

Financiële positie pensioenfondsen per einde derde kwartaal 2016 (DNB)

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 18 november een rapportage van De Nederlandsche Bank over de financiële positie van pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de rapportage gaat DNB in op de financiële positie van pensioenfondsen aan het einde van het derde kwartaal van 2016 en geeft DNB een vooruitblik naar 2017.
25 okt 2016 Nieuws

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen verder gedaald

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2016 met 1,5 procentpunt verder gedaald naar 98,1%. Daarmee lag deze dekkingsgraad eind september onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Dat meldt DNB.
16 sep 2016 Nieuws

DNB publiceert reële dekkingsgraad en uitvoeringskosten per pensioenfonds

Sinds vorig jaar publiceert De Nederlandsche Bank cijfers van individuele pensioenfondsen, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Vanaf 15 september 2016 voegt DNB hier de reële dekkingsgraad en de uitvoeringskosten per pensioenfonds aan toe.
26 jul 2016 Nieuws

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen blijft dalen

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen bedroeg aan het eind van het tweede kwartaal 99,6%. Drie maanden eerder lag de beleidsdekkingsgraad 2,3 procentpunten hoger. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie. Deze laatste ligt sinds september 2015 ónder de beleidsdekkingsgraad. Dit meldt DNB.
Getoond 11 tot 20 van 125. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.