Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 feb 2014 Nieuws

Kifid: betrek partner altijd bij adviesgesprek

Een consument klaagt bij Kifid erover dat de adviseur de consument niet heeft betrokken bij dan wel heeft geïnformeerd over een adviesgesprek met haar echtgenoot dat heeft geleid tot het oversluiten van geldleningen. Daardoor is de consument niet gewaarschuwd voor de gevolgen voor haar van het niet-treffen van een voorziening bij werkloosheid/ overlijden van haar echtgenoot respectievelijk haar hoofdelijke aansprakelijkheid.
4 okt 2013 Nieuws

Kifid uitspraak over 'gedwongen verkoop' woning

Een voormalige huiseigenaar heeft via Kifid een klacht ingediend en baseert zijn vordering op de stelling dat de geldverstrekker niet alles in het werk heeft gesteld en niet alle mogelijkheden heeft onderzocht om executie van zijn woning te voorkomen. Bij de door de geldverstrekker geïnitieerde gedwongen verkoop van de woning heeft de bank volgens klager geen rekening gehouden met zijn vermogensverlies.
23 jul 2013 Nieuws

Vervalst bankafschrift leidt tot registratie

Uitspraak Kifid. Een consument heeft in het kader van een hypotheekaanvraag opzettelijk een vervalst bankafschrift ingediend bij de bank met het doel de hypotheekaanvraagprocedure te versnellen. De bank heeft dit ontdekt en de persoonsgegevens van Consument opgenomen in het Externe Verwijzingsregister van de SFH.
9 jul 2013 Nieuws

Kifid: 8% beleggingsrendement niet ongebruikelijk

Een consument diende bij Kifid een klacht in met het verwijt dat zijn adviseur hem onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het risico dat het met de verzekering beoogde doel (aflossen van de hypotheekschuld) niet zou worden bereikt. De Commissie oordeelt dat de aan Consument verstrekte informatie in overeenstemming is met de destijds geldende opvattingen. Voor de consument was voldoende duidelijk dat beleggen het risico op een lager rendement meebracht
24 jun 2013 Nieuws

Onvolledige inventarisatie komt hypotheekadviseur duur te staan

Kifid heeft in een uitspraak de hypotheekadviseur veroordeeld voor het vergoeden van annulerings- en taxatiekosten. In verband met het eventueel oversluiten van zijn hypothecaire geldlening heeft 'relatie A' zich tot zijn hypotheekadviseur gewend. De adviseur heeft een advies uitgebracht, waarin geen melding gedaan is van boeterente vanwege het aflossen van de bestaande hypothecaire geldlening.
30 mei 2013 Nieuws

Kifid-registratie en AFM-vergunning

Vermogensbeheerders en financiële dienstverleners moeten verplicht zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert periodiek en op basis van signalen van onder meer het Kifid en consumenten of vermogensbeheerders en financiële dienstverleners zijn aangesloten. Het Financieele Dagblad stelt in een artikel van 28 mei dat een aantal vermogensbeheerders met een AFM-vergunning zou opereren zonder registratie bij het Kifid.
29 mei 2013 Nieuws

Kifid: penwijziging op getekende offerte volstaat niet

In een uitspraak van Kifid ziet de Commissie van Beroep geen aanleiding een 'penwijziging' op een getekende offerte over te nemen. De gevraagde aanpassing van de leningvoorwaarde hoeft door de geldverstrekker dan ook niet overgenomen te worden.
9 mei 2013 Nieuws

Kifid komt met nieuw overzicht en zal reglement wijzigen

Binnenkort zal op de website van Kifid een lijst terug te vinden zijn met alle financiële dienstverleners die niet bij voorbaat bindend advies aanvaarden. Dit blijk uit antwoorden op eerder gestelde Kamervragen.
18 apr 2013 Nieuws

AFM: Verbondenverklaring aan uitspraken Kifid is niet verplicht, wel wenselijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het vanuit het perspectief van de consument wenselijk dat financiële ondernemingen zich verbonden verklaren aan de uitspraken van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het is echter geen verplichting. De AFM vindt het in het belang van de consument dat hij weet of een financiële onderneming zich verbonden heeft verklaard aan de uitspraken van het Kifid als hij een dienst of een product van die onderneming afneemt.
17 apr 2013 Nieuws

Kifid pleit voor aanpassing wetgeving

Veel financiële dienstverleners zijn niet gebonden aan de uitspraken van klachteninstituut Kifid. Veertig procent van het intermediair heeft bij het Kifid aangegeven zich niet gebonden te voelen aan de uitspraken. Dat meldt Het Financieele Dagblad.
Getoond 281 tot 290 van 333. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.