Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
5 apr 2013 Nieuws

Motie van het lid Klein over een startersregeling

Kamerlid Klein heeft een motie ingediend als voorstel voor het aanpassen van de Starterslening. Een Starterslening voldoet niet aan de eis 'annuïtair' aflossen, maar hier is eerder al 'fiscaal akkoord' voor verleend. Weekers heeft eerder al aangegeven in 2013 in overleg met SVn naar een structurele oplossing te zoeken.
5 mrt 2013 Nieuws

Aandachtspunt overgangregeling omzetting aflosvrije hypotheken

In de 'vraag en antwoorden' van de Kennisgroep verzekeringsproducten, is naast het verhogen ook het verlengen van een KEW, SEW of BEW onder voorwaarden toegestaan. Toch is er een aandachtspunt, waar de adviseur goed op moet letten bij mutatieverzoeken.
4 mrt 2013 Nieuws

Herziene vraag en antwoord Kennisgroep Belastingen

LET OP: UPDATE eerder bericht
Naar aanleiding van het overgangsrecht met betrekking tot bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning als bedoeld in artikel 10bis.2, eerste lid, van de Wet IB 2001 en de reikwijdte van de goedkeuring in het Besluit van 21 december 2012, nr. BLKB2012/1994M, herplaatst in Stcrt. 2013/765 van 11 januari 2013, zijn er diverse vragen binnengekomen bij de Kennisgroep Verzekeringsproducten.
4 mrt 2013 Nieuws

8. Verlenging looptijd mogelijk tot 1 april 2013?

Vraag en antwoord van Kennisgroep Verzekeringsproducten
1 mrt 2013 Nieuws

Voorlopig besluit aanvullende lening 'Blok'-hypotheek bekend

Dit besluit beschrijft in welke gevallen de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een afzonderlijke schuld ondanks dat er een bepaalde samenhang is met een andere schuld. Tevens wordt in een Kamerbrief nader uitleg gegeven over de 'Blok'-variant.
26 nov 2012 Nieuws

Besluit beheerst beloningsbeleid

Financiële ondernemingen moeten een beloningsbeleid hanteren dat onzorgvuldige behandeling van klanten voorkomt en dat niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico's. Dat staat in het Besluit beheerst beloningsbeleid dat de minister De Jager heeft vastgesteld. Per 1 januari 2011 hebben De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de expliciete bevoegdheid om het beloningsbeleid van de financiële ondernemingen te toetsen.
12 okt 2012 Kennis

CPP2009/2148M

Als download is het besluit 'Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente' te raadplegen.
1 okt 2012 Nieuws

Rechtspraak - eigenwoningrente

Hypotheekrente is na saldering met ontvangen rente uit bouwdepot aftrekbaar als kosten van de eigen woning.
3 sep 2012 Nieuws

Weekers: steuntje in de rug voor vastgoedmarkt

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën geeft zowel particulieren als ondernemers die (noodgedwongen) hun woning of bedrijfspand moeten doorverkopen fiscaal een steuntje in de rug.
Getoond 131 tot 139 van 139. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.