Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 sep 2013 Nieuws

Waarborgsom niet gestort door koper, makelaar aansprakelijk gesteld door verkoper

Het blijft opletten met het stellen van bankgaranties bij de aankoop van een woning, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. De gedaagde heeft als verkopende makelaar de verkoper niet onverwijld ervan op de hoogte gesteld dat de waarborgsom niet tijdig was gestort. Daarnaast heeft de rechter een uitspraak gedaan of de makelaar aansprakelijk is voor de door eiser gestelde schade.
12 aug 2013 Nieuws

(V)echtscheiding: Hof sluit aan bij wat ouders fiscaal hebben afgesproken.

In een echtscheiding die tot in de officiële stukken wordt aangemerkt als ‘vechtscheiding’ volgt het uiteindelijk simpelweg Hof de fiscale afspraken die ouders over de kinderen hebben gemaakt.
21 jun 2013 Nieuws

Eigenaren zonnepanelen worden mogelijk als ondernemer beschouwd

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet een deel van de ruim 100.000 Nederlanders met zonnepanelen voortaan btw gaan betalen op door henzelf opgewekte stroom meldt RTLnieuws.
18 jun 2013 Nieuws

Reactie Aegon uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad vindt de eerdere uitspraak van het Hof "niet onbegrijpelijk" en verwerpt het beroep van Aegon. Dit betekent dat Aegon de uitspraak van het Hof Amsterdam uit 2011 zal uitvoeren voor de bij de Stichting Koersplan de Weg Kwijt aangesloten groep klanten. Aegon schat in dat deze compensatie enkele tientallen miljoenen euro's zal gaan kosten.
17 jun 2013 Kennis

Schadeplichtig voor financiële schade na ontbinding koopovereenkomst

Gedaagden kopen woning aan in 2008, maar nemen niet af (financiering niet rond). Anno 2012 staat de woning nog steeds te koop. Eiseres vordert alle daarmee samenhangende schade (niet contractuele boete).
17 jun 2013 Nieuws

Hoge Raad: terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting niet discriminatoir

De Hoge Raad heeft bij arrest van 14 juni 2013 geoordeeld dat de terugwerkende kracht van de verlaging van de overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel is.
14 jun 2013 Nieuws

Premies beleggingsverzekering leiden niet tot belastingaftrek

Een belastingplichtige bracht de premies voor zijn beleggingsverzekering - bestemd voor aflossing van de hypotheek - in mindering op zijn belastbare inkomen. De belastinginspecteur ging hier niet in mee en paste de belastingaangifte aan. In hoger beroep gaf de rechter de inspecteur gelijk. Zie onder motivering en uitspraak van de recht
11 jun 2013 Nieuws

Uitspraak HR hypotheekrenteaftrek en kraakwacht

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in een geschil tussen belanghebbende en de Belastingdienst over de hypotheekrenteaftrek van een woning, waarvan de eigenaar wegens tijdelijke uitzending de woning door een kraakwacht heeft laten bewonen. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat de hypotheekrente niet aftrekbaar was, doordat belanghebbende de woning aan een derde ter beschikking had gesteld in de zin van artikel 3.111, lid 6, letter a, van de Wet IB 2001, met als gevolg dat die woning niet kon worden aangemerkt als eigen woning van belanghebbende.
28 mei 2013 Nieuws

Uitspraak rechtbank geen vrijbrief 'wanbetalers'

Sparck Hypotheken is in een kort geding door de rechter 'teruggefloten' toen deze tot executieveiling over wilde gaan wegens wanbetaling. Volgens de in vastgoedrecht gespecialiseerde advocaat Thomas van Vugt betekent het vonnis dat een bank "tot het uiterste" moet gaan om een openbare veiling te voorkomen, zeker als door een regeling restschuld kan worden voorkomen.
16 mei 2013 Kennis

Landelijk uniforme werkwijze Verdelen en Verrekenen (met checklisten)

Per 1 april 2013 geldt binnen de Rechtspraak een landelijk uniforme werkwijze Verdelen en Verrekenen voor de afhandeling van de vermogensrechtelijke kant bij of na een echtscheiding. Het gaat bijvoorbeeld om de verdeling of verrekening van bankrekening(en), een huis, de hypotheek, verzekeringspolissen en schulden. Als downloads zijn diverse checklisten beschikbaar.
Getoond 331 tot 340 van 367. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.