Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
15 apr 2014 Nieuws

Rendementsheffing Box III blijft intact

De Nederlandse rendementsheffing (Box III) is niet in strijd met het Europees recht noch met door Nederland gesloten internationale verdragen. De rechter mag niet toetsen aan de grondwet. De uitsluiting van verliesverrekening tussen de boxen houdt geen discriminatie naar nationaliteit in volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
11 apr 2014 Nieuws

De AOW-leeftijd mag omhoog

De Nederlandse overheid mocht de AOW-leeftijd verhogen: de stapsgewijze verhoging, die op 1 januari 2013 in werking trad, is niet in strijd met internationaal recht. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald in een zaak die een pensioengerechtigde man had aangespannen.
4 apr 2014 Nieuws

Reaal mag niet eenzijdig provisiebetaling stopzetten

Reaal mag de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen en lopende provisieafspraken moeten geëerbiedigd worden. Adfiz had namens haar leden een kort geding aangespannen tegen Reaal.
26 mrt 2014 Nieuws

Aanpassing uitkering aan woonland strijdig met EU-recht

De Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 21 maart 2014 dat de verlaging op grond van de Wet woonlandbeginsel van de Nederlandse nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen die in Turkije wonen in strijd is met de tussen Turkije en de EU geldende regels.
25 mrt 2014 Nieuws

Geen compensatie voor verschil oppervlakte verkochte woning

In een uitspraak heeft het Gerechtshof een afwijking van de woonoppervlakte in het nadeel van koper bepaald en gesteld dat deze afwijking voor rekening en risico van koper is. In deze casus is sprake van een aanzienlijk verschil (45m2 op een totaal van bijna 300m2).
24 mrt 2014 Nieuws

Schenkingen onder uitsluitingsclausule?

De Rechter heeft een uitspraak gedaan over het moment van de opname van een uitsluitingsclausule. In deze casus heeft de vrouw een bedrag geschonken gekregen van haar moeder. De gelden van deze schenking waren afkomstig uit de nalatenschap van de vader van de vrouw. In het testament van de vader van de vrouw is een uitsluitingsclausule opgenomen. Voorts blijkt uit de schenkingsovereenkomst zoals gesloten door de vrouw met haar moeder dat een uitsluitingsclausule van toepassing is, zo stelt de vrouw. De man voert aan dat de moeder van de vrouw op 14 februari 2011 een bedrag ad € 21.000,-- heeft geschonken, terwijl pas op 15 maart 2011 een schenkingsovereenkomst is opgemaakt. Nu de schenkingsovereenkomst is opgesteld nadat de schenking heeft plaatsgevonden, is de in de overeenkomst opgenomen uitsluitingsclausule volgens de man niet van toepassing op de schenking.
7 mrt 2014 Nieuws

Scheiden zonder rechter niet per se goedkoper

Als mensen hun huwelijk laten ontbinden door een ambtenaar, zullen ze lang niet altijd sneller en goedkoper uit zijn dan bij de rechtbank. De kans bestaat dat achteraf problemen ontstaan over de gemaakte afspraken, zodat alsnog een gang naar de rechter nodig is. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies over het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’. De Raad heeft ook zorgen over de vraag of deze manier van scheiden wel wordt erkend in het buitenland, met name in niet EU-landen.
26 feb 2014 Nieuws

Dwangsom zwartspaarders Kredietbank Luxembourg

Rekeninghouders bij de Kredietbank Luxembourg moeten volgens een uitspraak van het gerechtshof informatie verstrekken aan de belastingdienst over hun banktegoeden. Als zij dat niet doen hangt hen een dwangsom boven het hoofd die kan oplopen tot 500.000 euro.
24 feb 2014 Nieuws

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden door Hoge Raad bevestigd

In cassatie heeft de HR afgelopen vrijdag het recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen formeel bevestigd. Eerder waren er prejudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof.
24 feb 2014 Nieuws

Aanpassing wetgeving te laat voor erfgenaam

Het Hof is van oordeel dat de wetgever bij de totstandbrenging van de per 1 januari 2010 gewijzigde successiewetgeving de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM vereiste ‘fair balance’, zowel op wetgevingsniveau als op individueel niveau, in acht heeft genomen.
Vrij vertaald: een erfgenaam die een nalatenschap heeft gekregen, waarin een woning zat - WOZ waarde grondslag voor erfenis, kan geen beroep doen op latere (verruiming wetgeving) Successiewet.
Getoond 331 tot 340 van 391. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.